TBMM tarafından 1987 yılında sadeleştirilerek yayınlanan, “Atatürk'ün TBMM'yi Açış Konuşmaları” adlı kitapta, Atatürk adına yapılan “soykırım” hatasını TBMM ortadan kaldırma kararını açıkladı.

ANKA'nın haberiyle ilgili olarak Meclis'te basın toplantısı düzenleyen TBMM Başkanvekili ve Kültür- Sanat Yayın Kurulu Başkanı Nevzat Pakdil, Atatürk'ün konuşmaları okunduğu zaman, “soykırım”ı reddettiğinin görüldüğünü belirterek, ”Basında yeralan sözkonusu cümleler dikkatlice okunduğu takdirde yapılan sadeleştirme sırasında 1987 yılı itibariyle seçilen sözcüğün, bugünkü yorumu itibariyle maksadını aşan bir hal aldığı anlaşılmaktadır” dedi. Pakdil, kitabın yeni baskıları yapıldığı takdirde o kelimeler düzeltileceğini belirtti.

-“TDK SÖZLÜĞÜNDE VAR”

Pakdil, Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüklerinin incelendiğinde 1984 yılında “katliam” kelimesi yerine “kırım” kelimesinin kullanıldığını,1988 baskısı sözlükten itibaren ise en son baskısı yapılan sözlüğe kadar “katliam” kelimesinin, “soykırım” şeklinde Türkçeleştirildiğini bildirdi. TDK sözlüklerini de basın toplantısına getiren Pakdil, 2005 yılı baskısı TDK'nın Türkçe sözlüğünün 1107. sayfasında, “katliam” karşılığı olarak, ”topluca öldürme, kırım, soykırım” ifadelerinin yeraldığına dikkat çekti.

Pakdil,1987 yılında TBMM Başkan Müşaviri Sedat Tüzüner tarafından Atatürk'ün 1920-1938 yıllıra arasında Büyük Millet Meclisi'ni açış konuşmalarının derlendiğini ve o günün Türkçesine sadeleştirildiğini ifade etti. Pakdil, bu yayının ayrıca TDK tarafından da gözden geçirildiğini ve TDK'nın onayından sonra basılarak dağıtılmaya başlandığını belirtti.

Pakdil, “Sözkonusu kitapta, Ermeni iddialarına karşı herhangi bir kabul sözkonusu olmadığı gibi tam olarak ifadeleri ele aldığımızda bu tür bir hadisenin sözkonusu olamayacağı Büyük Önder Atatürk'ün ifadelerinde özellikle vurgulanmaktadır” dedi.

-KİTAP MECLİS'İN İNTERNET SİTESİNDE

Pakdil, “Kitabın yeni baskılarında o kelimeler düzeltilecektir” demesine karşın, internet kullanıcıları halen kitaba mevcut haliyle ulaşabiliyorlar. TBMM'nin internet sitesinden TBMM Kültür-Sanat Yayınları bölümünün 30. yayını olarak halen düzeltilmemiş olarak yeraldığı görüldü. Sabah saatlerinde internette, "soykırım" ifadesinin kitapta yeraldığı 1. Bölüm'e giriş engellenirken, akşam saatlerinde bubölüme girişin de serbest bırakılması dikkat çekti.

-ERMENİ İDDİALARINA KARŞI MECLİS YAYINLARI

Pakdil, bugüne kadar asılsız Ermeni iddialarına ilişkin en kapsamlı çalışmaların TBMM öncülüğünde gerçekleştirildiğini söyledi. Pakdil bu amaçla yapılan yayınları şu şekilde sıraladı:

“The Armenians in the Late Ottoman Period/ editor: Türkkaya Ataöv; Osmanlı'nın Son Döneminde Ermeniler/ editor: Türkkaya Ataöv; Archive Document About the Atrocities and Genocide Inflicted Upon Turks by Armenians/ yazar:İsmet Binark; Ermenilerin Türklere Yaptıkları Mezalim ve Soykırımın Arşiv Belgeleri/ yazar: İsmet Binark ; Türk-Ermeni İhtilafı Makaleler/ yazar:Hikmet Özdemir; Türk-Ermeni İhtilafı Belgeler/ yazar:Hikmet Özdemir; Ermeni Sorunu Gerçeği- konferans- Prof Dr. Justin McCarthy”

-“BAŞKA DİLLERE DE ÇEVRİLECEK”

Pakdil, bu yayınların başta Almanya, ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, Hollanda, Belçika, Fransa, İngiltere,İsviçre,İsveç ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarından gelen talepler üzerine tamamen TBMM'nin imkanlarıyla gönderildiğini ve TBMM'yi ziyarete gelen uluslar arası heyetlere de takdim edilerek her vesile ile asılsız Ermeni iddiaları ile mücadele edildiğini söyledi.

Pakdil, kurumsal olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı aracılığıyla, Türkiye'deki tüm askeri ateşeler ile yurtdışındaki elçiliklerde bulunan askeri ateşelere ulaştırıldığını, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla tüm temsilciliklere ve bu ülkelerde bulunan konu ile ilgili araştırmacılara ulaştırıldığını bildirdi. Pakdil, bu yayınların halen İngilizce dışında Fransızca, Almanca, Rusca ve Arapça dillerinde basımı için çalışmaların da devam ettiğini vurgulad
(mynet)