Yeni Müsteşar Yardımcıları


Bayındırlık ve İskan Bakanlığı , Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı atamaları yapıldı.Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na Emrullah Kardeş, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na ise Fikret Sevinç atandı.
Emrullah Kardeş ve Fikret Sevinç'in yeni görevlerine ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atanan Emrullah Kardeş, bu görevi vekaleten yürütüyordu.
Fikret Sevinç ise bu görevden önce Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığını yapıyordu.
(ANKA)
aktif haber