Sabetay Sevi geri mi dönüyor?Öyle ya, Sabetay Sevi adında 22 yaşında bir 'Mesih' Osmanlı’nın İzmir’inde zuhur etmişti.

25.12.20061666 yılında, dünyanın dört bir yanından İzmir’e yola çıkan Yahudiler, kimi kağnı sırtında, kimi yalın ayak, kimi mutluluktan dans ederek ‘Mesih’e gidiyordu.
Öyle ya, Sabetay Sevi adında 22 yaşında bir ‘rabi’ Osmanlı’nın İzmir’inde 1648 yılında zuhur etmişti. Yahudilerin beklediği, ‘dünya krallığı’nı kuracak ‘Mesih’ oydu!
Rüya, Sevi’nin peşinde koşanların tahmin ettiği gibi nihayetlenmedi.
Tarihçiler o yıllarda İzmir’in şenlendiğini, Yahudilerin yollarda danslar ve dular ettiğini anlatıyor.
Ancak Osmanlı durumun şöyle analiz ediyordu: ‘Yahudilikte ‘öteki dünya’ inancı yoktur. Dolayısıyla bu ‘Mesih’ ve etrafındaki çılgın kalabalık ‘Dünya Krallığı’nı kuracaklarını ifade ederken dinsel bir ‘Cennet’ kavrayışından değil, bugünden, siyasi bir projeden söz ediyorlar.’
4. Mehmet, Sevi’yi saraya çağırttı ve önüne iki seçenek koydu:
Ya kelime-i şahadet getirecek ve Müslüman olacaktı ve inananları da ona katılacaktı;
Ya da kellesini hediye edecekti Osmanlı’ya… Öyle ya, Mesih değil miydi?
Sevi Müslüman olmayı seçti!
Dışarıya çıkıp bağlılarına Müslüman olduğunu ilan ettiği zaman, taaa Polonya’nın Goray köyünden, Selanik’in yamaçlarındaki yoksul Yahudilere kadar, bir rüyanın peşine takılıp da İzmir’e gelmiş olan Mesihçiler önce yıkıldılar…
Sonra, Müslüman olup da Mehmet adını alan Sevi’nin bunu ‘kalben’ değil, ‘şeklen’ yaptığını ve kendilerinden de bunu beklediğini öğrendiler.
Bugün işte Sabetayizm denilen gizli inanç ve kültürün arkasında işte bu tarih var.
Dün Yeni Şafak muhteşem bir gazetecilik örneğine daha imza atarak İzmir Ticaret Odası’nın İzmir’de bir Sabetay Sevi müzesi açmak için girişimde bulunduğunu yazdı.
300 yıllık gizli tarih, 300 yıllık efsane su yüzüne çıkıyor demektir bu.
Bugün Sabetay Sevi’nin ‘Mesih’ olduğuna iman eden birilerini bulmak çok zor. Ancak, Sabetaycı ailelerin bir kısmı kültürel yapılarını korumak için birbirleriyle evlenmeye. ‘gizli ayinleri’ sürdürmeye devam ediyor.Özellikle İstanbul Nişantaşı-Teşvikiye ve İzmir’de gelenekleri sürdüren aileler hala mevcut.

Öncelikle söylediğim gibi… 300 yıllık sır artık açığa çıkıyor.
Başlangıçta sadece İslamcı entelektüellerin ilgilendiği Sabetayizmle son yıllarda Marksist yazarlar da ilgilenmeye başladı. Sabetayist aileler de bir biri ardına kimliklerini açıklamaya başladılar.
Anlaşılan o ki, Sabetayizm artık Sabetay Sevi’nin Mesih olduğuna iman etmekten çıkmış, bir tür kültürel kimlik haline gelmiş uzun yıllardır.
Bu yüzden, Anadolu topraklarından çıkan bir inanç/düşünce sistemi olan Sabetay Sevi’nin adına bir müze açılması elbette yerinde bir davranış olacaktır.
Bu müze bir mabede, bir Sabetayist Sinagog’una dönüşür mü? Sabetay Sevi takipçileri ‘Dünya Krallığı’nı kurmakta hala ısrarlı mı?
Pek sanmıyorum… Kültürel yaşam biçimi dışında ‘dinine inanan’ Sabetayist bulmak pek zor olacaktır. Bu bir.
Türkiye Yahudileri buna tepki gösterecek ve Sabetay Sevi’nin bir sapkın, bir yalancı peygamber olduğunu ilan edecek ve bunu yüksek sesle duyuracaktır. Dünya Yahudileri, özellikle İsrail de Sabetayistleri Yahudi olarak kabul etmemektedir. Bu iki.
Sabetayizm geçirdiği 300 yıllık gizli hayatı boyunca artık varoluşunu da ‘giz’ üzerine kurduğu için, Sevi’nin ‘Mesih’liğine hala iman eden, onun döneceğini ve ‘Dünya Krallığı’nı kuracağını düşünen birkaç Sabetayist bulunuyor ise de onlar da Sabetayizm’i korumak için ibadetlerini açık yapmamayı tercih edecektir. Bu da üç.
El Netice, İzmir’de kurulması düşünülen müze, bugün üzerinde birçok komplo teorisi yazılan ve zaman zaman ‘cadı avı’na çıkılan Sabeyatizmin üzerindeki gizlilik perdesini kaldırmaya yardım edecek, onu normal etnografik ve turistlik yerine oturtacaktır, diye düşünüyorum.


haberturk....