Nükleer Yasası ne getiriyor?Hükümetin büyük uğraşlar sonucu Meclis'ten yeniden geçirdiği Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesine ilişkin yasa, Cumhurbaşkanı Gül'ün onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildikten sonra, seçimlerin ardından kurulan 60. AKP hükümeti tarafından yeniden TBMM'ye sunulan ve görüşmelerde tüm maddeleri değiştirilerek yenilenen düzenlemeyi dün onaylayan Cumhurbaşkanı Gül, Resmi Gazete'de yayınlanması için Başbakanlığa gönderdi. Yasa, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yasaya göre; nükleer güç santrallarının yapılmasına ilişkin seçim süreci Enerji Bakanlığı tarafından yapılacak.

Nükleer güç santralları için yönetmeliğin çıkarılmasından sonra bir ay içinde teklif almak üzere TETAŞ tarafından ilana çıkılacak. Alınan tekliflerden, TAEK tarafından belirlenen ölçütleri karşıladığı TAEK tarafından belgelenen şirketlerin teklifleri yarışmaya sokulacak, bu ölçütleri karşılamayan şirketlerin teklifleri yarışma dışı bırakılacak. Alınan teklifler TETAŞ tarafından değerlendirildikten sonra en uygun teklif belirlenerek, ilgili şirketle sözleşme imzalanmasına izin alınmak üzere Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak.

EPDK tarafından lisans verilmesinin ardından, ilgili şirketle TETAŞ arasında santralın işletmeye girmesinden itibaren 15 yılı aşmayan, enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanacak. Seçilen şirketin sözleşme gereği üreteceği enerji, şirketle TETAŞ arasında imzalanacak sözleşme çerçevesinde TETAŞ tarafından satın alınacak.


KAMU NÜKLEER SANTRAL KURABİLECEK


Kamu şirketleri nükleer santral kurabilecek veya yatırıma iştirak edebilecek. Bu amaçla Bakanlar Kurulunca yurt içinde veya yurt dışında santral kurmak, kurdurmak, işletmek ve/veya işlettirmek ve üretilen elektriğin satışını yapmak üzere özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurulmasına karar verilebilecek.

Nükleer enerji santralı kurulacak taşınmazların Hazinenin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunması halinde, bu taşınmazlar üzerinde şirket lehine Maliye Bakanlığı tarafından, diğer kamu kurum veya kuruluşlarının mülkiyetinde bulunması halinde ise Bakanlar Kururu Kararı ile bedelsiz olarak kullanma izni, irtifak hakkı tesis edilecek.

Tasarıya eklenen bir madde ile Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin (EÜAŞ), Afşin-Elbistan C ve D termik santrallerinin kurulup işletilmesi ihalesinin, şirketlerin elektrik alım garantisindeki belirsizlik itirazı nedeniyle iptal edilmesinin ardından gerekli düzenleme de yapıldı. Düzenleme ile TETAŞ'a, yerli kömür karşılığı elektrik üretecek 1000 MW ve üzeri santralların ürettiği elektriği alma zorunluluğu getirildi. TETAŞ, ihalede belirlenen fiyat üzerinden 15 yıl boyunca üretilen elektriği alacak.


21.11.2007
Kaynak:sabah.com.tr