Mahkeme MHP Ve DTP'ye Hesap Kesti

Anayasa Mahkemesi, MHP’nin ve DTP'nin 2004 yılı hesaplarını inceledi. Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede, her iki partide kişisel hata buldu.Anayasa Mahkemesi, trafik cezası ile gecikme cezası ve icra masraflarını parti gideri olarak saymadı.
Anayasa Mahkemesi, MHP'nin ve Demokrat Türkiye Partisi'nin 2004 yılı hesaplarını inceledi. Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede, MHP'nin 2004 yılında Milas ilçe teşkilatında bir borç ödememe sonucu icralık hesaplarına dikkat çekti. Milas ilçe teşkilatının, 3 Mart 2004 yılında 314.440 Tl'lik elektrik masrafını ödemeyerek icralık duruma düştü. Milas ilçe teşkilatı elektrik borcunu gecikme faizi ve icra masraflarıyla birlikte 1.419.560 Tl olarak ödedi. Ancak Yüksek Mahkeme, bu ödemeyi kabul etmedi.
Mahkeme, “Parti'nin Milas İlçe Başkanlığı görevlilerinin görevlerini zamanında ve gerekli özeni göstermek suretiyle yapmamaları sonucu süresi içerisinde ödenmeyen elektrik faturası için tahakkuk eden gecikme cezası ve icra masrafları konusunda parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı yoktur. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır” hükmüne vardı. Mahkeme, “parti görevlilerinin görevlerini zamanında ve gerekli özeni göstermek suretiyle yerine getirmemeleri sonucu kişisel kusurlarından kaynaklanan” bu masrafın Hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.
Benzer bir ödeme de Demokrat Türkiye Partisi hesaplarında yaşandı. Demokrat Türkiye Partisi'nin hesaplarında ise 7 Eylül 2004 yılında bir trafik cezası ödemesi görüldü. Yüksek Mahkemesi, 2004'de 169.400 Tl olan trafik cezasının parti tarafından ödenmesini kabul etmedi. Mahkeme, trafik cezalarının kişisel kusur kapsamına girdiğini belirterek, “Araç şoförünün aracı kullanırken gerekli özeni göstermemesi suretiyle kişisel kusurundan kaynaklanan trafik cezası konusunda parti tüzel kişiliğini sorumlu tutma imkanı yoktur. Bu ödemelerin kişisel sorumluluk kapsamında olduğu açıktır” hükmüne vardı. Mahkeme, bu ödemenin Hazineye gelir kaydedilmesine karar verdi.
(ANKA)
aktif haber