Körfez'deki Köpüğün Sırrı Çözüldü


TBİTAK Marmara Araştırma Merkezi köpüğün sırrını açıkladı...İzmit Körfezi'nde, deniz yüzeyinde oluşan beyaz mukuslu tabakanın, fitoplankton adı verilen tek hücreli bitkisel mikroskobik canlıların zamansız ve aşırı çoğalmasından kaynaklandığı belirlendi.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM) Başkan Vekili Mehmet Önder Yetiş, yaptığı yazılı açıklamada, İzmit Körfezi'nde gözlenen beyaz mukuslu tabakanın biyolojik ve kimyasal analizleri ile mikroskobik inceleme sonuçlarının ilk tahminlerini doğruladığını bildirdi.

Yetiş, açıklamasında fitoplankton türlerinin zamansız ve aşırı çoğalmalarının ardından hücre içi sıvılarının ortamda birikmesi ve biriken organik maddenin fiziksel ve kimyasal etkenlerle bir araya gelerek yapışkan musilaj/mukus kütlesini oluşturduğunu belirtti.

Kütle içinde ortamdaki canlı ve cansız maddelerin hapsolduğunu kaydeden Yetiş, şu bilgiyi verdi:

''Çökme hızı yüksek olan bu yumaklar, kısa zamanda dip sulara ve deniz tabanına sudaki diğer parçacıkları da çökelterek inmiş ve su kolonunda berraklaşmaya neden olmuştur. Sözü edilen zamansız ve aşırı fitoplankton çoğalmaları, kirlilik, deniz ile kıyı kaynaklarının plansız ve yoğun kullanımı gibi insan baskılarının sonucu denizlerimizdeki doğal dengenin uzun zamandan beri bozulmuş olduğunun göstergesidir. Bu ve benzeri olayları en doğru şekilde yorumlayabilmek için kıyı sularımızın sürekli ve düzenli aralıklarla izlenmesi gerekmektedir.''

Yetiş, kurumun yaptığı başka çalışmalarda da ülke denizlerindeki kirliliğin önemli oranının 'kara kökenli' olduğunu belirlediklerini, evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklar başta olmak üzere denize
aktif haber