45 bin akademisyen dil bilmiyor

Doçentlik ve Profesörlük 64 puanı aşamayan Hocalar dil sınavının kaldırılmasını istiyor.

09.12.2007 10:20Akademisyenler, ‘gereksiz’ buldukları yabancı dil sınavının kaldırılmasını istiyor. Doçentlik ve profesörlük için dil sınavında 64 puanı aşamayan tam 45 bin akademisyen var

Küreselleşen dünyaya ayak uydurmaya çalışan Türkiye'de 45 bin akademisyen, Üniversitelerarası Dil Sınavı'nda 64 puanlık barajı aşamadığı için yükselemiyor. Akademisyenler "Yabancı dil, ilimden önemli mi? Bu sınav kaldırılsın" diyor. Binlerce öğretim elemanı akademik kadrolara atanmak için yükselmek istiyor. Ancak hedefi yardımcı doçentlik, doçentlik ve profesörlük olan 45 bin öğretim elemanının Üniversitelerarası Dil Sınavı (ÜDS) barajını aşamadıkları için yükselemedikleri ortaya çıktı. Dil bilmeyen akademisyenler "Yabancı dilin zorunlu hale getirilmesi ve akademik yükselmede bir engel olarak önümüze konulması yanlıştır" görüşünü ileri sürüyor. "Yabancı dil, ilimden önemli midir?" diyen akademisyenler, konuşamadıklarını, yazamadıkları, sadece sınav barajını aşmak için uğraştıklarını belirterek şunları söylüyor:
AKADEMİK KAPI KAPATILMASIN
"Yabancı dili gereklilikten zorunluluğa dönüştürmek, ilmi ilerleyişe darbedir. Neredeyse yabancı dil ilimden daha önemli hâle getirilmiştir. Akademik kariyerde yabancı dilin öncelikli hale getirilmesi, zorlaştırılması, akademik unvanların kapısını kırsal kesimden gelen geniş halk kitlelerinin evlatlarına kapatma anlamına gelmektedir. İnsanlarımızın tamamı kolej veya yabancı dil hazırlıklı okullarda okuma imkanı bulamamaktadır. Dünyanın hiçbir gelişmiş ülkesinde yabancı dil, ilmin önünde engel değildir. Yabancı dil sınavı mutlaka kalkmalı ve ilim adamlarının yükselmesinde bir ölçü olmaktan mutlaka çıkarılmalıdır." Bu görüşteki akademisyenler meslek hayatlarında hiç ihtiyaçları olmadığı halde Türk dili ve edebiyatı öğretim elemanlarına da yabancı dil barajının 'zorunlu' tutulmasını dayanak olarak gösteriyor. Yabancı dilin kime ve niçin gerekli olduğunun tam olarak araştırılmadığını öne süren akademisyenler, "köstek' olunduğu kanısında.
BiLiM iNSANI BiLMELiDiR
Internetteki forumlarda konuya ilişkin tartışmalarda şu görüşler dile getiriliyor:
Yabancı dil bilme koşulu akademik kariyere engel teşkil etmemeli. Çünkü dil bilmek ha deyince gerçekleşecek bir olay değil. Dili öğrenmenin kritik dönemleri vardır ve bu dönemler çocukluk yaşlarına denk gelir. 60 yaşlarına gelmiş birinden yabancı dil bilmesini bekleyemeyiz. (R.E)
Bence bütün branşlarda bir yabancı dil bilme zorunluluğu olmamalı. Fakat bilimi geliştirmek, ilerletmek için başka ülkelerle işbirliği içinde olan bilim adamlarının yabancı dil bilme zorunluluğu olmalıdır. (D.A)
Bir bilim insanı yabancı dili bilmelidir. Çünkü bilim evrenseldir ve bunun içinde ortak dilin olması gerekiyor. (Y. B. )
Gelişmişlik seviyesini yükseltmek isteyen tüm toplumlarda bu unsur baraj olabilir. Çünkü gelişen ve ilerleyen bilimi tüm dünyada takip etmek ilerlemenin önemli bir unsurudur. (M.T.)
Kendi dilimiz keşke baraj olabilseydi akademik kariyerlerimizde. Başka bir ülkenin dilini bilmek şartıyla kariyer sahibi olmasaydık keşke. (S.)
Yeterli yabancı dil bilime hiçbir şeye koşul olmamalı ama dünyada bilim dili olarak kabul edilen dillerden birkaçını konuşabilmek araştırma ve geliştirme açışında önemli ve gereklidir. (M.Y.)
Yabancı dili iyi bilmek gelişmeleri de bilmek demektir. (O. A.)

BUGÜN