Bakanlıktan Kurbanlık Uyarısı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kurbanlık hayvanlar konusunda vatandaşları uyardı.

Veteriner sağlık raporu ve menşe şahadetnamesi bulunmayan, tüyleri karışık ve mat, bakışları ve dış görünümü cansız, çevreye karşı aşırı tepkili veya duyarsız kurbanlık hayvanların alınmaması gerektiği belirtildi.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımı, kesimi ve sürece ilişkin önlemler hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, vatandaşların, köylerde kestikleri hayvanların kulak küpeleri ve pasaportlarını doğrudan köy muhtarına teslim etmeleri, köy muhtarlarının da bunları Bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerine teslim etmeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamaya göre, kayıt altına alınmamış, kulak küpesiz ve yanlarında pasaportu bulunmayan hayvanların sevklerine izin verilmeyecek. Belgesiz hayvan nakleden hayvan ve araç sahiplerine idari para cezası, bunları taşıyan nakil vasıtalarına 3 ay süreli trafikten men cezası uygulanacak. Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile sevklerine de müsaade edilmeyecek.

Hayvan kesimlerinin, Bakanlıktan ruhsat alınmış mezbaha ve kombinalarda veya geçici kesim yerlerinde yapılması gerekecek. Vatandaşlar, kurbanlık hayvanlarını köylerde ve önceden belirlenmiş kesim yeri bulunmayan yerlerde kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde kesebilecekler. Ancak cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurbanlık hayvan kesimi yasak olacak. Valilikler, geçmiş yıllarda olduğu gibi cadde ve sokakları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak ve caddelerde bırakanlara gerekli yasal yaptırımları uygulayacak.

aktif haber