Türk Masonlar ABD-Rusya'yla Yarışmış

ABD ve Rusya masonlarının yarışından Türk Biraderler karlı çıktı. İşte Türkiye'de giderek güçlenen Mason Locası'nın ABD-Rusya'lı masonlara ince hamlesi.

Washington Büyük Mason Locası, Azerbaycan'da loca oluşturmak için Rus localarıyla rekabet ederken Türkiye'deki masonlar Azerbaycan'a loca kurma kararı aldı.

Azerbaycan'da bağımsız bir Büyük Loca kurmak için harekete geçen Türkiye'deki masonlar, Rus ve ABD'li masonların rekabetinden karlı çıktı. Amerikan localarının bağlı olduğu Washington Büyük Mason Locası'na bağlı olan localar, Azerbaycan Büyük Mason Locası'nın çekirdeğini oluşturmak için Rus localarıyla rekabet ediyordu. Ruslar ile Amerikalılar arasındaki bu ilginç rekabetten sıyrılan ise Türk masonlar oldu. Azeri Büyük Locası, Türkiye Büyük Locası'nın "misyonuyla" kuruluyor. Loca bulunmayan ülkelerde mason olmak isteyen kişinin, bir başka ülkenin Büyük Locası tarafından "tekris" edilmesi gerekiyor.

YETKİ TÜRK MASONLARINDA

Bu nedenle 2003 yılında Türkiye Büyük Mason Locası harekete geçerek, Azerbaycan'da faaliyet göstermeye başladı ve "Hazar Locası" adında Türkiye Büyük Mason Locası'nın bünyesinde bir "misyon locası" kurdu.

HEYAT'IN EN BÜYÜK DÜŞÜYDÜ

ABD'deki masonların Üstad-ı Azam'ı durumundaki Azeri kökenli Robert B. Heyat'ın en büyük düşü olan Azerbaycan Büyük Mason Locası, şimdi onun yerine Türkiyeli masonlar tarafından kuruluyor. ABD'deki bütün mason localarının bağlı olduğu Washington Büyük Locası'nın başkanlığına 2006 yılında getirilen, İran-Tebriz doğumlu Robert B. Heyat, İran'dan ABD'ye göç etmiş, ABD vatandaşı olunca da "Bağir" olan adını Robert olarak değiştirmişti. 1938 doğumlu Heyat, Romanya'da çok ciddi bir masonik örgütlenme gerçekleştirdi. Romanya Büyük Mason Locası'nın da kurucusu olan Heyat, diğer eski Sovyet ülkelerinde de masonik örgütlenme çalışmalarında bizzat bulundu.

aktif haber