Yeni tasarı, Üst Kurul'a, kriz dönemlerinde toplumu infiale sevkedecek yayınları durdurma yetkisi veriyor


TV yayıncılığını yeniden düzenleyecek tasarı, RTÜK'e kriz dönemlerinde toplumu infiale sevkedecek yayınları geçici olarak durdurma yetkisi veriyor. RTÜK Başkanvekili Darendeli, mahkemenin kararı denetleyebileceğini söyledi.
RTÜK, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'a ilişkin tasarı taslağı için çalışmalarını tamamlandı. Taslakta RTÜK'e kriz dönemlerinde toplumu infale sevkedecek yayınları geçici olarak durdurma cezası verebilmesi öngörülüyor. Ceza 24 saat içinde karara bağlanmak üzere mahkemeye sunulacak.
Tasarıda savaşlar, terörist saldırılar, doğal ve insanlar tarafından oluşturulan afet durumlarının ortaya çıkardığı kriz zamanlarındaki radyo ve tv yayınlarına yeni düzenleme öngörülüyor. "Kriz dönemlerinde yayınlar" başlığıyla yapılan düzenlemede kriz zamanlarında ifade ve haber alma özgürlüğünün sağlanmasının esas olduğu belirtiliyor.
BAŞBAKAN'IN YETKİSİ
Mevcut yasada yer alan "milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde yahut kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetli ihtimal dahilinde olduğu durumlarda başbakan veya görevlendireceği bakanın geçici yayın yasağı getirebileceği" hükmü korunuyor. Taslakta, "Ayrıca, gecikmesinde sakınca bulunan haller ile toplumu infiale sevk edecek yayınların yapılması durumunda Üst Kurulca yayının geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Bu karar en geç 24 saat içinde karara bağlanmak üzere yetkili sulh ceza hakimine sunulur" ifadesine yer verilerek RTÜK'e de geçici yayın yasağı hakkı veriliyor.
SÖZLEŞMELERE UYGUN
Taslağı değerlendiren RTÜK Başkanvekili Vahap Darendeli, RTÜK'e geçici yayın durdurma yetkisinin uluslararası sözleşmeler doğrultusunda verildiğini söyledi. Darendeli, “Cezanın denetimini 24 saat içinde hakimin kararına sunuyoruz. Bu önceden yoktu, en önemli yeniliğimiz bu" dedi. Yeni metinde kriz dönemlerinde dahi ifade ve haber alma özgürlüğünün teminat altına alındığını ifade eden Darendeli: “Başlık bile değiştirildi. 'Men etmek' başlığı vardı, bu agresif 'kriz dönemlerinde yayın' oldu. Kriz dönemlerinde yasaklama yerine özgürlük getiriyoruz" diye konuştu. Darendeli, haber almada gizli kamera ve diğer tekniklerin kullanılmasını yasakladıklarını, gizli kamera kullananlar hakkında müeyyide uygulayacaklarını söyledi. Darendeli, tasarıyla ilgili kamuoyuna detaylı açıklama yapılacağını belirtti.

SAYISALDA SON TARİH 2012
RTÜK Başkanvekili Vahap Darendeli, sayısal yayıncılığa geçiş için son tarih olarak 2012'yi belirlediklerini, sayısal yayıncılığa geçişte ihale yapacaklarını, yayıncı kuruluşların artık "legal medya sahibi" olacaklarını vurguladı. Darendeli, ihalede yeni yayıncı olmak isteyenlere olanaklar sağlanırken mevcut kanal sahiplerinin haklarının ise korunacağını ifade etti.
AA