TBMM İçişleri Alt Komisyonunda, Telsiz Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı benimsendi.


Yapılan düzenlemelere göre, kullanma izni almaksızın telsiz tesisatını çalıştıranlar 500 YTL, ruhsat almadan telsiz bulunduranlara 2 bin YTL idari para cezası verilecek. Telsiz kanununa muhalefet suçlarına ilişkin cezalar, mülki amir ile denizlerde Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kesilebilecek.

Cezayı derhal ve defaten ödemeyen veya teminat göstermeyen deniz ve kara ulaşım araçları, para cezası ödeninceye kadar sefer ve faaliyetten men edilecek.

İdari para cezalarının kesilme usul ve esasları, makbuzların şekli ve dağıtımı gibi konular, kanun yürürlüğe girdikten 6 ay içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yönetmelikle belirlenecek. Böylelikle, tasarıda ruhsat almadan telsiz bulunduranlara verilen 500 YTL para cezası, Alt Komisyonda 2 bin YTL'ye çıkarılmış oldu.

AA