akşam gazetesi

Yargı kararı: Cemevi ibadethane değildir


ANKARA 6. İdare Mahkemesi, “Cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi anayasa ve yasalara aykırı” kararını verdi. Cem Vakfı, Aleviler adına 2005’te Başbakanlık’tan “Cemevlerine ibadethane statüsü verilmesi”, “ibadet için bütçeden pay ayrılması” ve “Diyanet işlerinde Alevi inanç önderlerine kadro tahsis edilmesi” taleplerinde bulunmuştu. Talepler reddedilince, Cem Vakfı da 6’ncı İdare Mahkemesi’ne Başbakanlık kararının iptali istemiyle dava açmıştı. 6’ncı Daire davayı esastan karara bağladı, iptal istemini reddetti ve “Başbakanlık haklı” dedi.

YASAYA AYKIRI

Gerekçede cemevlerinin dava konusu yaptığı üç talebin anayasa ve yasalara aykırı olduğu belirtildi. Kararda, “Cami ve mescit dışında bir yerin ibadethane olarak kabul edilmesi ve Alevi inancının gereği olan ibadetin icrası için kamu görevlisi istihdam edilmesi ve bütçeden ödenek ayrılması mümkün değildir” denildi. Mahkeme, “Cem Vakfı’nın taleplerinin tüm Alevilerce benimsendiğine ilişkin somut veri de yok” dedi. Cem Vakfı kararı temyize götürebilir. Bu durumda dosya Danıştay’a gidecek. Alevilerin talepleriyle ilgili son sözü de Danıştay söyleyecek.