İşte Sivil Anayasa'daki 4 Kriz Maddesi
"türban", "cumhurbaşkanı yetkileri" "YAŞ kararları" "Kürtçe eğitim"... Sivil Anayasa'nın gerisiyle kimse ilgilenmiyor, gözler bu dört maddede. İşte AKP'nin çözümü:


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi “simge” olarak takılsa da suç sayılamayacağını savunarak bakış açısını netleştirdiği 'türban'ın, yeni anayasayla ünversitelerde takılabilmesinin yolu açılıyor. Taslak metinde yer alan “ceza mevzuatı ile örf ve adete aykırı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarında hiç kimse kılık kıyafetinden dolayı öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” ifadelerle türban yasağı kalkıyor. Kürtçe'de eğitim verilebilmesine ilişkin ifadelerin de yer aldığı taslağa son şekli Erdoğan verecek.
AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat başkanlığındaki partili hukukçuların yaptıkları çalışmalarla hazırlanan yeni anayasa taslağında, türban başta olmak üzere Genelkurmay ve Meclis başkanlarının yargılanmaları, zorunlu din dersi, Kürtçe seçmeli ders konularında da görüşlere yer verildi.
TÜRBAN “ÖRF”LE ÖZGÜRLEŞECEK!
AKP taslakta, türbanı da kapsayacak örtülü bir ifadeyle üniversitedeki yasağı aşıyor. Türban yasağını kaldıracak ifade taslakta, “Ceza mevzuatı ile örf ve adete aykırı olmamak koşuluyla, yükseköğretim kurumlarında hiç kimse kılık kıyafetinden dolayı öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” şeklinde yer alıyor.
Üniversiteler dışında kamusal alanlardaki başörtüsü yasağını kaldıracak bir düzenlemeye ise yer verilmedi.

KÜRTÇE EĞİTİM DE VAR SON KARAR ERDOĞAN'DA
Yeni anayasa taslağında Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) görev ve yetkilerinde önemli değişikliklere gidilerek, YÖK'e üniversiteler arasında koordinasyon işlevi veriliyor.

KÖŞK'ÜN YETKİLERİ AZALTILIYOR
Milletvekili ve bürokratların dokunulmazlıklarının da Avrupa Birliği ülkelerindeki mevzuatta uygun hale getirildiği, cumhurbaşkanının yetkilerinin azaltıldığı taslakta türban gibi son kararın Erdoğan'a bırakıldığı diğer konular şöyle yer aldı:

YAŞ KARARLARI YARGI DENETİMİNE AÇILIYOR
“-Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) terfi ve tayinler dışındaki kararları yargı denetimine açılıyor.
-Din dersinin yine zorunlu olmasını benimseniyor ancak dersin içeriği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararları da dikkate alınarak değiştirilecek.

-Genelkurmay Başkanı ve TBMM Başkanının yargılanmalarının yolu açılıyor.
-Kürtçe'yi de kapsayacak şekilde Türkçe dışındaki dillerde eğitim de yol açılıyor.”

Kaynak: Özgür Haber Ajansı

aktif haber