Türban karşıtı bildiri
31 Ocak 2008 Perşembe 14:06
Türbana karşı çıkan İstanbul Üniversitesi yönetimi bildiri yayınladı..

İÜ Rektörü Prof. Dr. Mesut Parlak, rektör Yardımcıları ve üniversite senatosu üyeleri, üniversitenin Fen Fakültesi Cemil Bilsel Salonu'nda bir toplantı düzenledi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şafak Ural, İÜ Senatosu tarafından hazırlanan duyuruyu okudu.

"Üniversitemiz, türban yasağının kaldırılması konusunda gelinen noktayı endişe ile izlemektedir" diye başlayan duyuruda, şu görüşler dile getirildi:

"İstanbul Üniversitesi Senatosu olarak türban yasağının Anayasa değişikliği yapılarak aşılmaya çalışılmasının yanlış olacağını düşünüyoruz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve mevcut Anayasamızın temel ilke ve dayanaklarının başında laiklik ilkesi gelmektedir.

Laiklik ilkesi, hukukun üstünlüğünün, insan haklarına saygının, demokrasinin varlığının ve bilimsel özgürlüğün korunmasının önkoşuludur. Bu anlamda Cumhuriyet'in özünün ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

Türban yasağının Anayasa değişikliği yoluyla aşılmak istenmesi, laiklik ilkesine, yani Anayasa'nın ruhuna aykırı olacaktır. Üniversitemizde dinsel simgelerin kullanılması yasağı, dayanağını laiklik ilkesinden almaktadır.

Politik çıkarlar ve siyasi tercihlerin, din ve vicdan özgürlüğü adı altında üniversitelerde bilimsel özgürlükleri tehdit etmesi kabul edilemez. Türkiye, din istismarına ve şeriat oyunlarına sahne olmayacaktır.

Sosyal düzenimizi bilerek veya bilmeyerek değiştirmek isteyenlere göz yumulamaz."
internet haber