Güvenlik Güçlerinin Dikkatine!

İçişleri Bakanlığı etik ilkelere uymayan polis, jandarma, sahil güvenlik ve gümrük muhafaza personeline 'ağır' disiplin cezası uygulayacak. İşte 52 maddelik yeni düzeneleme:

İçişleri Bakanlığı Kolluk personelinin tamamını kapsayan yeni bir “etik" düzenleme yaparak bir genelge ile teşkilatlara duyurdu. Toplam 52 maddeden oluşan etik ilkelere aykırı hareket eden kolluk personeline ağır disiplin cezalar getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın bir yıl süreyle yaptığı çalışmalar sonunda ortaya çıkarılan Kolluk etik ilkeleri her rütbedeki personelin görevini ehliyet ve liyakatle daha iyi yürütebilmesini hedefliyor. Yeni etik düzenleme Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü'nde görev yapan personelide kapsıyor.

Etik kuralların Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı'ya bağlı olan ve “kolluk" görevi yapan Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü personelinin de kapsam içine alınması dikkat çekti. Yeni oluşturulan etik kurallara aykırı davranan kolluk personeli hakkında ìkurumca yasaklanan tutum ve davranışlar” kapsamında ceza verilecek.

Yeni düzenleme ile tek bir “fiille” disiplin mevzuatındaki birden fazla hükmü ihlal eden görevliye ise en ağır disiplin cezası uygulanacak. Disiplin mevzuatında açıkça hüküm bulunmasa bile etik ilkeleri ihlal eden görevlilere ìidari" ceza verilmesinin önü açılıyor.

İŞTE O İLKLER

Kolluk Etik İlkeleri'nin bazı çarpıcı maddeleri şöyle:

Kolluk personeli, görev, unvan ve yetkisini kullanarak kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine menfaat sağlayamaz, aracılıkta bulunmaz ve kayırmacılık yapmaz.

Devletin yasal icra gücü olan kolluk personeli, bu gücü zaaf içerisinde gösterecek tutum ve davranışlardan kaçınır

Kolluk personeli, Atatürk ilke ve inkılaplarına, toplumun ve Cumhuriyetimizin temel değerlerine bağlıdır.

Kolluk personeli, toplumun yapısını ve hassasiyetlerini bilir, gerekli duyarlılığı gösterir.

Kolluk personeli görevi dışında meslek onuruna “halel” getirecek herhangi bir iş yapmaz ve özel yaşamında mesleki hizmetlerin tarafsızlığını zedeleyecek davranışlardan kaçınır.

(BUGÜN)

aktif haber