Bir Yılda Kaç Türk Din Değiştirdi?
"Misyonerlik patladı, din elden gidiyor" diye Rahip cinayetleri işlettiriliyor ama Türkiye'de ve Almanya'da din değiştirenlerin rakamları bu ezberi parçalıyor..
Can Dündar'ın yazısının ilgili bölümü:

25 bin cami yaptırma derneğine karşılık, 1 tane opera sanatçıları derneği var.
Çünkü Türkiye'deki opera-bale izleyicisi toplamı 165 bin...
Yılda ortalama 8 milyon insan tiyatroya gidiyor.
Peki, camiye gidenler?
2003 Aralık ayında AKP Ankara Milletvekili Said Yazıcıoğlu Meclis'te diyor ki:
"Her hafta cuma günleri 20 milyona yakın yetişkin insan cuma namazı için camiye gidiyor. Camilerde cuma sohbeti ve hutbeyle beraber 1-1.5 saatlik, tabiri caizse, yaygın bir din eğitimi söz konusudur. Bu, çok büyük bir rakam ve imkândır."
70 milyonluk İran İslam Cumhuriyeti'nde cumaya gidenlerin ortalaması 7 milyon...
İran'da hafta içi günlük ortalama 2 milyon...
Türkiye'de 10 milyon...
* * *
"Ne güzel; vatandaş dinine sahip çıkıyor. Tam da misyonerlik alıp yürümüşken..." diyebilirsiniz.
O halde şu misyonerlik rakamlarını da verelim:
2005'te Türkiye'de toplam 210 kişi dinini değiştirmiş.
Öte yandan Türk Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre son 3 yılda sadece Almanya'da Müslümanlığa geçenlerin toplamı 1260... Bunların yüzde 60'ı kadın... Çoğu da Müslüman erkeklerle evlenen Alman kadınları...
Diyanet'in yurtdışında 1260 din görevlisi var.
"Misyonerlik patladı" balonu Malatya katliamını hazırladı. Almanlar ne yapsın?

aktif haber