10. madde artık böyle olacak...Yükseköğrenimde başörtüsü yasağının sona ermesini sağlamak Anayasa'nın 10. maddesinde yapılan değişiklik Meclis'te rekor oyla kabul edildi. İşte 10.maddenin yeni hali:


AK Parti ve MHP’nin, Anayasa'nın 10. maddesinde değişiklik yapılaması için sunduğu teklif Meclis'te yapılan oylama sonucunda 107’ye karşı 403 oyla kabul edildi.
İşte değişikliği kabul edilen 10.maddenin yeni hali:
DEĞİŞTİRİLEN 10. MADDE

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.
Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz
“Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. “
haber7

10. MADDENİN YENİ HALİ

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek: 7.5.2004-5170/1 md.)Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz

” Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. “
Haber7