'Türbana özgürlük düşünceye sus' 09/02/2008 (117 kişi okudu)
İSTANBUL - Üniversite senatolarının üniversitede türban serbestisine yönelik tepkileri sürüyor.
İTÜ Senatosu: Türbanı özgürlük adına bir siyasal simge gibi kullanmak isteyenler, üniversitelerin ve öğretim üyelerinin temel haklarından biri olan düşünce özgürlüğünü kullanmalarına dahi tahammülleri olmadığını örneklerle göstermektedirler.
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senatosu: Girişimi endişeyle takip ediyoruz. Türbanın üniversitelerde serbest bırakılması için yapılan girişimler, üniversitede öğrenim özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması bağlamında savunulmaktadır. Oysa 'özgürlük', insanların yaşamlarının bir dönemi için talep edecekleri bir şey değildir. Üniversitelere getirilmek istenen 'türban serbestisi' aslında bir özgürlük talebinden çok, laik cumhuriyeti yok etmeye yönelik adımlardan biri olarak değerlendirilmelidir.
Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosu:  Anayasa değişikliğiyle vatandaşlar kaotik ortama sürüklenecek.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zehra Seyfikli: Üniversite öğrencilerinin türban takmasına karşıyız: (Radikal, dha)