İşçi-memur farkı kalkıyor
13 Şubat 2008 Çarşamba 12:28
Genel Sağlık Sigortası yasası değişikliği raporu tamamlandı. Genel hatları şöyle oldu

TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararının ardından yürürlüğü ertelenen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasında değişiklik öngören tasarıya ilişkin raporunu tamamladı.

YENİ MEMURLARI KAPSIYOR

Kanun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa devlet memuru olanlar, bu kanuna tabi olacak ve Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınacak. Daha önceki memurlar ise Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda yürürlükteki Emekli Sandığı'na tabi olmaya devam edecek.
İŞÇİ, MEMUR, BAĞ-KUR'LUYA EMZİRME ÖDENEĞİ

Emzirme ödeneğinden, sigortalı kadın, sigortalı erkeğin çalışmayan eşi ile BAĞ-KUR'lular da yararlanacak. Bu kişilere, çocuğun yaşaması şartıyla doğumdan sonraki altı ay süresince her ay, doğum tarihinde geçerli olan asgari ücretin 3'te biri tutarında emzirme ödeneği verilecek. Emzirme ödeneğinden yararlanmak için bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olma şartı aranacak.

YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Sigortalıların yaşlılık aylığı, ortalama aylık kazancı ile aylık bağlama oranının çarpımı sonucunda bulunan tutar kadar olacak. Aylık bağlama oranı, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi geçen toplam prim ödeme gün sayısının her 360 günü için yüzde 2 olarak uygulanacak. Bu hesaplamada 360 günden eksik süreler orantılı olarak dikkate alınacak, ancak aylık bağlama oranı, yüzde 90'ı geçemeyecek.

ÖLÜM AYLIĞINDAN YARARLANABİLME ŞARTI
SSK'lı ve devlet memurlarının malullük ve ölüm aylığından yararlanmaları için gerekli prim ödeme gün sayılarında da değişikliğe gidildi.

Anayasa Mahkemesi tarafından yürürlüğü durdurulan kanunda SSK'lıların ölüm aylığından yararlanması için aranan 900 günlük prim ödeme gün sayısı, 1800 güne çıkartıldı. Devlet memurlarında ise prim ödeme gün sayısı 3600 günden 1800 güne düşürüldü.

YAŞLILIK AYLIĞININ KESİLMESİ

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa sigortalı olan kişiler, yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra yeniden çalışmaya başlarsa yaşlılık aylıkları kesilecek.
BAĞ-KUR'LULARDA YAŞLILIK AYLIĞI...

Tarım sigortalıları hariç, gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar, anonim şirketlerin kurucu ortakları veya yönetim kurulu üyeleri, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortaklarına, yazılı istekte bulunma şartıyla yaşlılık aylıklarının ödenmesine devam edilecek.
İŞSİZİN PRİMİ İŞSİZLİK FONUNDAN

İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneği ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişilere, işsizlik ve kısa çalışma ödeneğinden yararlandığı süre içinde, uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanacak. Bunların primleri işsizlik fonundan karşılanacak.
internethaber