Koyun sürüsü esprisi gerçekmiş !

Araştırmalar ortaya koydu: Kalabalık insan grubuyla koyun sürüsü arasında fark yok !17 Şubat 2008 09:56 Kalabalık grupların davranışlarını anlayabilmek için bazı testler yapan Leeds Üniversitesi'nden bilimadamları, kalabalık bir grup halinde olması durumunda insanların koyun ya da göçmen kuş sürüleriyle arasında pek fark olmadığı sonucuna vardı. Buna göre yüzde 5'lik bir azınlık grubu etkileyebilir, yüzde 95 çoğunluk bunun farkına varmadan azınlığı izler. Bu sonuca varmak için araştırmacılar büyük bir salonda kobay grubunu gelişigüzel yürüttü.

Grup içindeki bazı kobaylara yer değiştirme "emri verildi". Bir süre sonra aralarında iletişim kurmaları engellenen grubun "örgütlendiği" ve tamamının bu kobayları izlediği görüldü. Farklı büyüklükte, "yönlendirenlerin" sayısının farklı olduğu başka testler de aynı sonucu verdi. Gruptakilerin sayısı arttıkça "motor unsuruna" gereksinim azaldı.

Örneğin 200 kişinin bulunduğu bir grup için yüzde 5lik yönlediren azınlık yeterli oldu, üstelik bu kişilerin çoğu yönlendirildiklerinin farkına varmadı. "Animal Behaviour" dergisinde yer alan araştırmanın sonuçlarının kalabalık grupların davranışları ve felaket durumunda olay yerinin boşaltılması stratejilerine ışık tutmaya yarayabileceği belirtildi.

www.haber3.com