+ Konu Cevapla
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok

 GÜNCEL HABERLER Katagorisinde ve  Dünyadan Haberler Forumunda Bulunan  Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Aranan Üye kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu Yer
  Karanlıklar
  Mesajlar
  1.905
  Tecrübe Puanı
  107374525

  turkey Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok

  Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok  Anayasa Hukukçusu Prof. Züthü Arslan, yapılan değişikliklerden sonra hukukî olmayan yasağın fiilen de kalktığını söyledi. Prof. Arslan'a göre 17. madde değişikliğine de gerek yok.


  Anayasa hukukçusu Prof. Zühtü Arslan'ın Zaman Gazetesi'nde yayınlanan makalesi:

  Anayasa Mahkemesi ne yapabilir?

  "Cumhurbaşkanının onayladığı anayasa değişikliği 23 Şubat 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Anayasa'nın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişikliklerle anayasa koyucu irade, başörtüsü yasağına dayanak teşkil eden Anayasa Mahkemesi'nin 1991 yılında verdiği "yorumlu ret" kararının "yorum" kısmını geçersiz kılmayı amaçlamıştır. Böylece hukukî olmaktan ziyade fiilî bir yasak olan başörtüsü yasağının kalktığı anayasal düzeyde de vurgulanmıştır. Başörtüsü yasağının kalkması için ayrıca Yükseköğretim Kanunu'nun Ek 17. maddesinde düzenleme yapılması da gerekmemektedir. Evvela, mevcut Ek 17 zaten bir yasak getirmemekte, tersine "Yürürlükteki kanunlara aykırı olmamak kaydı ile; yükseköğretim kurumlarında kılık ve kıyafet serbesttir" demektedir. Anayasa Mahkemesi, bu hükmün ilk kısmındaki "yürürlükteki kanun" ifadesini Anayasa'yı da içine alacak şekilde yorumlamış ve 1989 yılında verdiği karara atıfla başörtüsünün Anayasa'ya aykırı olduğu, dolayısıyla Ek 17'nin başörtüsü dışındaki kılık ve kıyafetler için serbesti getirdiği sonucuna ulaşmıştır. Parlamentonun bu yorumu geçersiz kılmaya yönelik anayasa değişikliğinden sonra artık Ek 17'nin serbestlik sağladığı kılık ve kıyafetlere başörtüsünün de dahil olduğu kuşkusuzdur. İkincisi, Ek 17 olmasa bile, Anayasa Mahkemesi'nin ifadesiyle kendisi de bir kanun olan Anayasa'nın özellikle temel haklara ilişkin hükümleri doğrudan uygulanma kabiliyetine sahiptir. 42. maddedeki değişikliğe göre, yasak olduğu kanunda açıkça yazılmadığı müddetçe, başörtüsü yükseköğretim kurumlarında serbesttir. Kısacası, hukukî serbestliği iyice pekiştiren bu değişiklikten sonra fiilî yasağın kalkması için başka herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç yoktur.

  Peki 110 milletvekili, yapılan anayasa değişikliğinin iptali talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne giderse ne olur? Hemen belirtelim ki, uygulayıcıların Ek 17'de yapılması muhtemel bir değişiklik gibi Anayasa Mahkemesi'nin bu süreçte vereceği kararı da bekleme şeklinde bir takdir yetkisi yoktur. Anayasa hükümleri, parlamento iradesi tarafından yürürlükten kaldırılıncaya veya şekil sakatlığı nedeniyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilinceye kadar tüm devlet organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. Anayasa Mahkemesi, böyle bir başvuruyu ancak Anayasa'nın 148. maddesinde sayılan şekil şartları açısından inceleyebilir. Başka bir ifadeyle, anayasa değişikliği sürecinde teklif ve oylama çoğunluğunun ve iki kez görüşülme şartının sağlandığını tespit ettiğinde Mahkeme başvuruyu reddedecektir. Nitekim Mahkeme 1987 ve 2007 yıllarında verdiği kararlarda iptal denetiminin bu üç hususla sınırlı olduğunu, bunun dışında şekil denetimi yapmaya yetkili olmadığını belirtmiştir.

  Diğer yandan, son anayasa değişikliğinin laiklik ilkesine aykırı olduğunu düşünenler, gerçekte parlamento çoğunluğunun değiştirilmesi teklif edilemez bir maddeyi değiştirdiğini, dolayısıyla Mahkemenin bu değişikliği "yok" hükmünde sayması veya şekil yönünden iptal etmesi gerektiğini ileri sürmektedirler. "Yokluk" tezi, Anayasa Mahkemesi'nin cumhurbaşkanının halk tarafından seçimini öngören anayasa değişikliğine dair başvurular üzerine verdiği 2007/68 ve 2007/86 sayılı kararlardan sonra iyice öne çıkmıştır. Bu kararlarda Anayasa Mahkemesi, "yokluğun saptanması" taleplerini inceleyerek reddetmiştir. Ancak bunu yaparken de hiç gerekmediği halde "yokluk" tartışmasına girmiştir. Türk Anayasa yargısında "yokluk" diye bir müeyyide bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin kanunlarla ilgili müeyyide yetkisi "iptal"le sınırlıdır. Bu nedenle, kanunları veya anayasa değişikliklerini Anayasa Mahkemesi'ne taşıyanlar iptal dışında, ayrıca "yokluğun saptanması istemi"nde bulunamazlar. Bulunmaları durumunda ise Anayasa Mahkemesi'nin bu talebi, esasa girmeden, yokluğun varlığını veya yokluğunu tartışmadan yetkisizlik nedeniyle reddetmesi gerekmektedir. Maalesef, Mahkeme bunu yapmak yerine yukarıda bahsedilen iki kararında yokluk tartışmasına girmiş ve böylece anayasa değişikliklerinin "yokluk denetimi"ne de tabi tutulabileceği izlenimine zemin hazırlamıştır. Bir an için "yokluk" denetimi yapılabileceğini kabul etsek bile, Mahkeme'nin geliştirdiği "yokluk" kriteri dikkate alındığında son anayasa değişikliğinin "yok" sayılması imkânsızdır. Mahkeme'ye göre yokluğun tartışılabilmesi için Anayasa'daki "iptal nedenlerinden daha ağır bir hukuka aykırılığın varlığı zorunludur." Bu ağır hukuka aykırılık durumu da "bir norma vücut veren ya da yürürlüğe koyan iradenin yokluğu hususlarıyla sınırlı"dır. Mahkeme kanunlar bakımından bu duruma örnek olarak "parlamento iradesinin olmaması, cumhurbaşkanının yayımlama iradesinin bulunmaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmaması"nı göstermektedir. Anayasa'daki mevcut güvenceleri daha açık bir şekilde vurgulamaktan ibaret son anayasa değişikliğinde ise ağır ya da hafif hiçbir hukuka aykırılık söz konusu değildir.

  Cumhuriyet'i kim koruyacak?

  Anayasa değişikliklerinin teklif edilebilirlik açısından da denetlenmesi gerektiğini ileri sürenler, aksi takdirde Cumhuriyet'in ve onun temel niteliklerinin korumasız kalacağını söylemektedirler. Bu kaygı 1982 Anayasası'nın kabul edildiği Danışma Meclisi'nde de dile getirilmiş, ancak Anayasa'yı hazırlayanlar bu tür kaygılara yer olmadığını belirtmişlerdir. Orhan Aldıkaçtı başkanlığındaki Anayasa Komisyonu, hiçbir tartışmaya yer bırakmayacak şekilde, anayasa değişikliklerinin sadece teklif ve oylama çoğunluğu ve ivedilikle görüşülememe şartı bakımından denetlenebileceğini belirtmiş, bu görüş Danışma Meclisi'nde ve Milli Güvenlik Konseyi'nde de aynen kabul görmüştür.

  Dünden bugüne yaşanan tartışmalardaki benzerliği ve devamlılığı göstermek için Danışma Meclisi tutanaklarından tek bir örnek aktarmak yeterli olacaktır. Anayasa'nın bugünkü 148. maddesi görüşülürken bir üye (Kamer Genç) "Devlet şeklinin cumhuriyet olduğu ve bunun değiştirilemeyeceğine dair ilkenin Anayasa Mahkemesi'nin denetimine tabi tutulması"na yönelik bir değişiklik önergesi sunmuş ve önergeyi gerekçelendirme amacıyla şu soruyu sormuştur: "Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğuna dair değişmezlik ilkesi değiştirilirse, o zaman kim buna engel olacak?" Anayasa Komisyonu sözcüsünün (Şener Akyol) cevabı kısa ve nettir: "Sayın Genç arkadaşımız müsterih olsunlar, biz 45 milyon buna karşı koyarız." Anayasa Komisyonu'nun bu kararlı tutumu karşısında Danışma Meclisi, Anayasa Mahkemesi'nin denetim alanını genişletmeye yönelik bu tür önergeleri reddetmiştir. (B.148, O.4, 10.9.1982, s.192)

  Sonuç olarak, hangi yorum tekniğini kullanırsa kullansın, Anayasa Mahkemesi'nin son anayasa değişikliğini iptal etmesi veya bunun "yokluğu"nu saptaması hukuken mümkün değildir. Buna rağmen, Mahkeme bir şekilde iptal veya yokluk kararı verirse, bunun biri kararın, diğeri başörtüsünün geleceği bakımından iki temel sonucu olabilir. Mahkeme'nin bu yöndeki kararı, kendi ifadesiyle, "ağır hukuka aykırılık" teşkil eder ve yokluk tartışmasını kararın bizzat kendisi için gündeme getirebilir. Başörtüsü yasağı konusunda ise, elbette anayasa değişiklikleri öncesine, yani başladığımız noktaya döneriz. Başladığımız noktada zaten hukuken başörtüsü yasağı yoktur. Parlamento iradesi Anayasa'nın 13. maddesindeki temel hakların ancak kanunla sınırlandırılabileceğine dair hükmü silinceye veya bir kanunla açıkça böyle bir yasak ihdas edinceye kadar da olamaz. "

  Haber7

 2. #2
  Aranan Üye kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu Yer
  Karanlıklar
  Mesajlar
  1.905
  Tecrübe Puanı
  107374525

  turkey Ce: Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok

  Yasağı kaldıranlardan ortak tavır  YÖK'ten tüm üniversitelere gönderilen yazıdan sonra başörtülülerin girişine izin veren Gaziantep ve Selçuk Üniversitesi'nin bundan sonra ne yapacakları belli oldu.


  Anayasanın 10. ve 42. maddelerinde yapılan değişiklik ve konuya ilişkin YÖK genelgesinin gönderilmesiyle ilgili olarak Gaziantep Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Celal Bayar Üniversitesi açıklama yaptı.

  Gaziantep Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasa'nın TBMM tarafından değiştirilen ilgili maddelerinin uygulanmasına ilişkin kanuni düzenlemeler yapılıncaya kadar yürürlükteki kanunlara uyulacağı'' bildirildi.

  Konya Selçuk Üniversitesi (SÜ) Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ''Aksi yönde bir yasal düzenleme, mahkeme kararı veya YÖK kararı ortaya çıkmadıkça, şimdilik YÖK yazısı doğrultusunda uygulama yapılmasının üniversitemizdeki huzur ortamının sürdürülmesi açısından önemli olduğu düşüncesindeyiz. Bununla birlikte, üniversitemizde İnkılap Kanunları'na uygunluk özellikle dikkate alınacaktır'' denildi.

  Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Senatosu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Anayasanın ilgili maddelerinde öngörülen değişikliklerin hayata geçirilmesi ve uygulanabilmesi için eğitim ve öğretim hakkının sınırlarını belirleyen kanuni bir düzenlemeye ihtiyaç vardır'' ifadesi kullanıldı.
  AA

 3. #3
  yaremce
  Misafir

  Tanımlı Ce: Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok

  Ulkemin cok daha derin ve onemli sorunlari varken hala bunlari tartisiyor olmamiz son derece aci emegine saglik kurtreis

 4. #4
  Onursal Üye hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 Baktabul'un Çılgını hazel098 - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2008
  Bulunduğu Yer
  ne yerde ne gökteyim bir garip alemde
  Mesajlar
  4.489
  Tecrübe Puanı
  107374696

  Tanımlı Ce: Arslan: Ek 17. maddeye gerek yok

  En çok da zoruma giden bu kadar üstün vasıflara sahip olan bi Türk halkına koyun ve aptal mumelesi yapmaları BU MİLLET HERŞEYİ BİLİYOR AMA ÜLKE ÇIKARLARINI DÜŞÜNDÜGÜ İÇİN SESİNİ ÇIKARMIYOR

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 06-30-2011, 09:34
 2. Arslan Bulut Kimdir-Arslan Bulut Hayatı-Arslan Bulut Biyografi
  By küppra in forum Basın-Yayın (Kimdir)
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 03-27-2009, 16:21
 3. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-07-2008, 14:07
 4. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-19-2007, 15:42
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-21-2007, 15:24

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375