+ Konu Cevapla
1 den 2´e kadar. Toplam 2 Sayfa bulundu

Mehmet Akif'in 'Safahat'ına suikast

 GÜNCEL HABERLER Katagorisinde ve  Dünyadan Haberler Forumunda Bulunan  Mehmet Akif'in 'Safahat'ına suikast Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Aranan Üye kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis Baktabul'un Çılgını kurtreis - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Dec 2007
  Bulunduğu Yer
  Karanlıklar
  Mesajlar
  1.905
  Tecrübe Puanı
  107374525

  turkey Mehmet Akif'in 'Safahat'ına suikast

  Mehmet Akif'in 'Safahat'ına suikast  M.Akif Ersoy'un Safahat'ı Türkçeleştirme operasyonuna kurban gitti. Ciddiyetsizce yapılan sadeleştirme söze gerek bırakmadı. Bir değerin tam anlamıyla katledildiği hatalar:


  Yeni Şafak yazarı Dücane Cündioğlu, Mehmed Akif Ersoy'un Safahat'ının Kemal Bek eliyle sadeleştirmesi sırasında yapılan insanı hayrete düşüren hatalara dikkat çektiği yazısı...

  'Safahat'a suikast

  Bugünkü yazımda hem ilim ve irfanla ilgili olan devlet erkânına, hem siyaset ve ticarete düşkün edebiyat yârânına, hem de edebiyat ve düşünce mirasımıza duyarlı vicdan sahibi okurlara Mehmed Akif Ersoy'un Safahat'ının Kemal Bek eliyle (Nutuk'la birlikte) ticaret ve siyaset piyasasına sürülen "özgün diliyle ve günümüz Türkçesiyle iki dilli basım"ından bazı misâller vereceğim.

  Siyasî ve ticarî bilmişliklerin düşünce ve sanata ilişen, ilişmekle kalmayıp düşünce ve sanat üzerinden iktidar devşiren o meşum elini hararetle sıkmam beklenmemeli benden. Bu nedenledir ki düşünce ve sanatı birleştiren tepeden sesleniyorum size. Dilin, dilimizin ta içinden. Türkçe'nin içinden.

  BİR: Yatarken yerde, zulmüyle kaynaşmış alçak düşünceler, / Yarıp duvarları, yükselmiş bu korkunç kabul heykeli (s. 41)

  Aslı şöyle:

  Yatarken yerde ilhâdıyla haşr olmuş sefil efkâr / Yarıp edvarı yükselmiş bu müdhiş heykel-i ikrâr

  Sadeleştirici, kabaca 'dinsizlik/ateizm' anlamına gelen 'ilhâd' kelimesinin yerine 'zulmü' koymakla kalmamış, ikinci mısrada karşıtı olan o tarihî devirlerin içinden yükselen 'heykel-i ikrar'ı, yani sarsılmaz imanı, ne demekse, "duvarları yarıp yükselen korkunç bir kabul heykeli" hâline dönüştürmüş.

  İKİ: Her cemaatten beş on dinsiz çıkar, bu durum / Pek doğaldır; ama dinsiz olması bir milletin, boş lâf. (s. 347)

  Aslı şöyle:

  Her cemaatten beş on dinsiz zuhur eyler, bu hâl / Pek tabiîdir. Fakat ilhâdı bir kavmin muhâl.

  'İlhâd' kelimesi, çok şükür burada dinsizlik anlamı kazanmış, ama bu sefer cânım 'muhâl' (imkânsızlık) kelimesi, 'boş lâf' hâline dönüşmüş. (Beyitteki "hâl-muhâl' kafiyesinin katline işaret edelim mi?)

  ÜÇ: Bütün ileri gelenlere tiryaki bir kopuk tanırım... (s.439)

  Aslı şöyle:

  Bütün kebaire tiryaki bir kopuk tanırım...

  Sadeleştirici, anlaşılan, kebâir ile ekâbir'i birbirine karıştırmış, ve büyük günahlara alışmış, yani metinde geçtiği hâliyle "içki, kumar, fuhuş, irtikab (rüşvet) gibi her türlü rezilliğe, şenaate mübtelâ bir kenar mahalle bitirimini, "bütün ileri gelenlere" tiryaki eylemiş.

  DÖRT: İstemem, dursun o temelsiz övünçler bir yana... (s. 471)

  Şu "temelsiz övünçler" de neyin nesi acaba? Üşenmeyelim bakalım:

  İstemem, dursun o pâyânsız mefahir bir yana...

  Çok bilmiş sadeleştirici, 'pâyânsız' (sonsuz, nihayetsiz) kelimesini, 'payandasız' anladığı için hiç düşünmeden mefahiri 'temelsiz' yapmış.

  BEŞ: Nedir bu? Başka değil, aynı Tanrısal edimin işidir: / Bütün ezeldeki çalışmanın yoğunlaşmışıdır.

  Aslı nedir şu "tanrısal edim"in, bir bakalım:

  Nedir bu? Başka değil, aynı cilvenin işidir: / Bütün ezeldeki sa'yin tekâsüf etmişidir

  Bu nasıl bir densizliktir ki hiç acımadan 'cilve' kelimesine kıyılabilmiş?

  Sadeleştiricinin ne Osmanlıcası, ne Türkçesi vardır; ne de aklen ve edeben zevk-i selimi. Akif'in şiirleri sözkonusu olduğunda gereken felsefî ve tasavvufî birikimden ise hiç nasibi olmadığı pek aşikâr.

  ALTI: Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana...

  Akif'in, âşıkı olduğum bu mısraını, sadeleştirici, bakınız nasıl da hunharca katletmiş:

  Tüllenen batıyı, akşamları sarsam yarana... (s. 651)

  Ne yazık ki sadeleştirici 'garb' ile 'mağrib' arasındaki koca farkı göremeyecek kadar özensiz ve laubali.

  YEDİ: Bir de şu misâli gözden geçirelim:

  Bu cebhe fecr-i ezelden örülmüş olsa gerek;

  Sadeleştikten sonraki hâli:

  Bu cephe, eskiden tan şafağından örülmüş olsa gerek; (s. 731)

  Hakikaten yazık. Çok yazık. "Fecr-i ezel" demek, hilkatin/yaratılışın başlangıcı demek. "Tüllenen mağrib"i hiç utanmadan "tüllenen batı"ya dönüştüren zevksizlik ve kültürsüzlük, fecr-i ezel'i de "eskiden tan şafağı" haline getirmekten çekinmemiş.

  Nasıl olur da şimdi Cemil Meriç hatırlanmaz: "Mabedi bezirgânlardan temizlemek... bezirgânlardan, dilencilerden, kalem haydutlarından... gazâların en hürmete şayanı."

  SEKİZ: Zaman da çalışmaya çıkar: Çünkü hep onunla yürür. / Yer de çalışmaya varır: Çalışmayı sıfıra indiriniz, / Yerin varlığı düşünülemez, mekân boş düşünce olur. (s. 387)

  Sadece terzil değil, rezil de edilen bu felsefî anlatımın aslı şöyle:

  Zaman da sa'ye çıkar: Çünkü hep onunla yürür. / Mekân da sa'ye varır: Sa'yi sıfıra indiriniz, / Mekân tasavvur edilemez, muhâl olur hayyiz.

  Mekânı 'yer'e dönüştüren kafa, 'hayyiz'i de 'mekân' yapıveriyor. Neymiş, "zaman da çalışmaya çıkar"mış, "yer de çalışmaya varır"mış. Allah hepimize akıl fikir versin!

  DOKUZ: Yeryüzü mahkumu olmuştur, zaman mahkumu olmakta; / O, yazık, istiyor egemen kesilmek bütün dünyada! (s. 693)

  Aslı şöyle:

  Zemîn mahkumu olmuştur, zaman mahkumu olmakta; / O, heyhat, istiyor hâkim kesilmek bu'd-ı mutlakta.

  'Mekân' ve 'hayyiz'den sonra şimdi de şair 'zemîn' kelimesini kullanıyor. Zaman zemîn meselesi. Peki sadeleştirici ne yapıyor, zemîn'e 'yeryüzü' diyor, buud-ı mutlak'ı ise 'dünya' hâline getiriyor.

  ON: Topraktan örtüne büründün sen, ey edebin ışığı, / Ama o parlaklık ki hatırımdadır... Söner, / Durup mezarının üstünde ağladıkça (bir) bulut; (s. 113-115)

  Bu mısraların aslı ise şöyle:

  Ridâ-yı hâke büründün sen ey sirâc-ı edeb, / Fakat o lem'â ki yâdımdadır... zevâli adîm... / Durup mezarının üstünde ağladıkça sehab;

  Şair hatırındaki o ışığın zevalinin 'adîm' olduğunu, yani bulutlar durup mezarının üstünde ağladıkça hatırındaki o parlak ışığın aslâ sönmeyeceğine işaret ediyor.

  Sadeleştirici ise, 'o parlaklık ki hatırımdadır, söner" diyor.

  ONBİR: "Sevkediyormuş meğer insanları/Hakk-ı übüvvet de bu caniliğe" beytinde geçen 'hakk-ı übüvvet', yani babalık hakkı, "kulluk hakkı" diye katledilmiş. (s. 463)

  ONİKİ: "Beşer değil mi? Teâlî de etse irfanı", şu şekilde katledilmiş:

  İnsan değil mi? Yükselse de etse kültürü, (s. 375)

  Ne güzel, değil mi? Yükselse de etse kültürü...

  ONÜÇ: Boğulmuş insanın ruhu, şarabın kızıl dalgalarında / Görünüyor, lânet olası meyhanecinin çirkin yüzünde! (s. 79)

  Bu beytin aslı şöyle:

  Boğulmuş rûh-ı insanî şarâbın mevc-i âlinde. / Nümâyan mel'anet sâkisinin çirkin cemalinde!

  Hadi uzatmayalım da kısaca söyleyelim, "lânet olası meyhanecinin çirkin yüzünde" diye bir ibare yok metinde. Şair, "meyhanecinin çirkin yüzündeki mel'anetin görüldüğü"ne işaret ediyor, o kadar! Mevc-i âli ise "kızıl dalgalar" değil, "yüksek dalga(lar)" demek.

  ONDÖRT: Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı yıkıntı, / Saklar sayısız mezar ile milyonla yazıtı. (s. 702)

  Bu anlamsız satırların aslı şu:

  Tarih, o bizim eştiğimiz kanlı harâbe, / Saklar sayısız lâhd ile milyonla kitâbe.

  Şairin 'harabe' ile 'kitâbe' arasındaki kurduğu 'sescil' (!) yakınlığın nasıl da mahvolduğuna üzüldüğümü sanmayınız, sadeleştiricinin 'yıkıntı' ile kafiye tuturmak için 'yazıt' kelimesini ittirmesi ('i' haliyle kullanması) hüzünlendiriyor insanı. Bakınız: yıkıntı+yazıtı.

  'Mezartaşı' (kitâbe) anlamına mı gelir yazıt?

  Ne diyeyim, Safahat'a yazık olmuş.

  Hülâsa, sadeleştiricinin lisan ve tarih bilgisinin, ilmî seviyesinin, zevk-i edebîsinin, hassasiyet ve dikkatinin böylesi bir iş için yeterli olmadığı sarahaten ortada.

  Yazımızı bitirken, eski bir münekkid dostumuzu, Cemil Meriç'i buraya konuk etmemizin tam da sırası:

  İstediğimiz, şaheserlerin kazanç hırsına kurban verilmemesi, yani mabedin bezirgândan temizlenmesidir. İstediğimiz, otoritelerini münekkidin sükûtuna borçlu olan kalem erbabının, cihan edebiyatının, buudları sayısız asırları kucaklayan Panthéon'una dolu dizgin dalıp ebediyetin önlerinde secde ettiği şâhikalara saygısızca saldırmamasıdır.

  Türkiye'de seviyesizliğin ve ciddiyetsizliğin yaygınlığından şikayet edenlerin de haksız çıkacağı günlerin gelmesi umuduyla.

  Not: Söylemek gerekir mi bilemiyorum ama ben kötümser değilim, karamsarım.
  Yeni Şafak

 2. #2
  Paylaşimci Üye sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını sitare Baktabul'un Çılgını
  Üyelik Tarihi
  Feb 2007
  Mesajlar
  1.489
  Tecrübe Puanı
  19158742

  Tanımlı Ce: Mehmet Akif'in 'Safahat'ına suikast

  büyük üstadın eseri katledilmiş resmen nasıl bir anlayışla çeviri yapmış bu adam sadeleştirmeymişmiş eserin aslına hıyanet etmek bu utanç verici, rezalet başka söze gerek yok yazıklar olsun ya. not düşülmüş haberin sonuna ama bunun gibi şeylerle karşılaşınca sadece karamsarlıkla kalmıyor ruh halimiz kötümser de oluyoruz paylaşım için çok teşekkürler Levent abi herkesin görmesi gereken bir haber bu.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Mehmet akif ersoy şiirleri ve mehmet akif ersoy eserleri
  By Kayıtsız in forum Sorun Cevaplayalım
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 12-20-2010, 22:01
 2. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 12-20-2010, 01:07
 3. Mehmet Akif nasıl 'gavur Akif' oldu?
  By tonton68 in forum Bunları Biliyor musunuz ?
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 11-28-2010, 20:21
 4. Mehmet Akif Alakurt Resmi-Mehmet Akif Alakurt Resimleri
  By zuzuu in forum Ünlü Resmi Resimleri
  Cevaplar: 7
  Son Mesaj: 06-25-2009, 14:04
 5. Atatürk Mehmet Akİf'İ Nasil Eleştirdi? Mehmet Akif Hakkında
  By Boramir!! in forum Türk Dünyası Ve Kültürü
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-11-2008, 23:39

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375