Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt Küresel Terörle Mücadele Konferansı'nda konuşuyor. Büyükanıt'ın ilk sözü şu oldu: Terörist örgütler interneti kullanarak saldırıyor.
Büyükanıt daha sonra Pakistan'a dikkat çekerek yönetimin değişmesi halinde atom bombasının bir terör örgütünün eline geçeceğini vurguladı.


İşte Büyükanıt'ın konuşmalarından satırbaşları:


İNTERNET TERÖRÜN SİLAHI OLDU


- İnsan kaçakçılığı terör örgütleri için finans kaynağı oldu.

- İnternet terör örgütlerinin yeni propaganda kaynağı oldu

- Dünyada silah arzı ürükütücü boyutlara ulaştı

- Bilgi kirliliğiyle uluslararası kamuoyu yanıltılıyor.

- Kamuoyu oluşturmada terör örgütleri daha şanslı

ATOM BOMBASI TERÖRİSTLERİN ELİNE GEÇMEK ÜZERE

-Terör örgütleri kitle imha silahı elde etmek için uğraşıyor

- Büyükanıt Pakistan uyarısı yaptı. Eğer Pakistan'da yönetim Taliban'ın eline geçerse dünyaeda ilk kez bir terörist grubun eline atım bombası geçmiş olacak. Dünya bu tehdidi görmelidir.

ULUS DEVLET GÜVENCEDİR

- İnsanoğlu başta güvenlik ihtiyacı olmak üzere devlet gibi bir varlığa teslim etmiştir. Eğer ulus devlet yok olacaksa bunu kim koruyacak? Terör karşısında en temel güvence ulus devlettir.

- Kürselleşme gelişmekte veya gelişmemiş ülkelere karşı bir akım olarak görüyorum.

- Terör örgütlerinin temel hedefi ulus devlet yapısını yok etmek. Ulus devlet teröre karşı bölgesel işbirliği geliştirmeli.

- Küreselleşme kendi dinamikleriyle oluruna bırakılamaz. Küreselleşmenin sonuçlarından her ulus ve birey mutlaka etkilenecektir.

- Küresel tehditlere karşı temel güvence ulus devlettir. Ulus devlet, temel hak ve hürriyetin güvencesidir. Bazı örgütler ulus devleti küreselleşmenin önünde engel görüyor. Ulus devlet yapısı hedef alınıyor.

- Ulus devlet dengesini kaybederse terör ortamı oluşur.

- Güçlü kurumlarıyla ulus devlet tehditler karşısında güvencedir..

GELİŞMİŞ ÜLKELER DİĞERLERİNİ SORUNLARI ALGILAMIYOR

- Küreselleşmenin itici gücü olan devletler, kendilerinin aştıkları sorunların eleştirdikleri gelişmekte olan devletlerde sürdüğünü görmelidirler. Gelişmiş devletler gelişmekte olan devletlerin sorunlarını algılamıyor.

- Bu güçler evrensel olarak sundukları değerleri dayatması sorun yaratıyor.

- 11 Eylül saldırılarının ardından yapılan araştırmalar terörle mücadeleye zarar verdi.

YILAN BESLEYENİ DE SOKAR

- Terörü sınıflandırırken sıfatlar eklemek önyargılar yaratıyor.

- Hiçbir ülke dünyanın en ücra köşesindeki bir terör olayına kayıtsız kalma lüksüne sahip değildir.


- Soğuk savaş döneminde devletler birbirini zor durumda bırakmak için terör örgütlerini destekledi. Terörü beslemek yılanı beslemektir., sahibini de sokacaktır.

- Terör eylemlerinde akan kandan teröriste ortam sağlayan da sorumludur.

- Teröre destek verenler BM tarafından kınanmalı

hürriyet com tr