Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ergin Saygun, PKK’nın yıllık gelirinin 500 milyon Euroya ulaştığını söyledi.

NATO Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi tarafından düzenlenen terör sempozyumunun kapanışında konuşma yapan Orgeneral Saygun, PKK’nın organize suç örgütü haline geldiğini belirterek özetle şöyle konuştu:"Terör örgütünün yıllık gelirinin 400-500 milyon Euro civarında olduğu, 200-250 milyon Euro uyuşturucudan, 100-150 milyon Euro kaçakçılıktan, 15-20 milyon Euro yardımlardan, 20-25 milyon Euro diğer faaliyetlerden elde edilmektedir.

TANIM YOKSA LİSTE VAR Terör konusunda uluslararası ortak bir anlayışın olmaması terörle mücadele etmemek için mazeret olamaz. Böyle bir ortak anlayış olmasa dahi bu mücadeleye esas teşkil edecek NATO, AB’nin terör listeleri bulunmaktadır. Avrupa’nın artan bir şekilde uluslararası terörün barınma ve yayılma merkezi haline geldiği ve terör tehdidinin üslendiği bir platform teşkil etmeye başladığı yolunda ciddi endişeler vardır. Aranan teröristler demokratik düzenin sağladığı serbestiyi, azınlık hakları, kişi hak ve özgürlükleri, ifade özgürlüğü gibi medeni dünyanın ortak değerlerinin arkasına saklanarak bu değerleri kendi amaçları için kullanabilmektedirler."

Saygun, "11 Eylül saldırıları terörün başlangıcı olarak kabul etmek doğru değildir. 11 Eylül teröristlerin imkan ve kabiliyetlerini sergiledikleri açık ve net bir meydan okumadır" dedi. Konuşmanın ardından Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, sempozyum katılımcılarına anı ve katılım belgelerini vererek teşekkür etti.

hürriyet com