TARAF Gazetesi: 'Başsavcıyı yargılayın!'

Taraf gazetesi 16 Mart Pazar günü "Başsavcıyı yargılayın" manşetiyle çıktı. "Suçluyoruz ve herkesi suçlamaya çağırıyoruz" diyen gazete, ilgilenenler için bir de dilekçe örneği verdi:
İşte örnek dilekçe:

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'na
ANKARA

Şikayet eden: Taraf Gazetesi çalışanları.
Şikayet edilen: Abdurrahman Yalçınkaya. Yargıtay Başsavcılığı Ankara

Suç: Görevi kötüye kullanmak.
İzahı: Yargıtay Başkasvcısı Abdurrahman Yalçınkaya "laiklik karşıtı fiilerin odağı haline geldiği" gerekçesiyle AK Parti aleyhinde Anayas Mahkemesi nezdinde açtığı kapatma davasında zorlama delil tesis etme yoluna gitmiştir: Danıştay üyesi Mustafa Yücel Özbilgin'in öldürülmesi ile ilgili olarak açılmış gerekçeli kararı dahi yazılmamış, henüz kesinleşmemiş ve temyiz aşamasında mütalaası istenmek üzere önüne gelecek davadaki bir sanığın sözlerini aleyhte delil olarak sunmuş, böylece daha dosyayı görmeden davayla ilgili mütalaasını vermiş, görevini kötüye kullanmıştır. Gereğinin Yapılmasını saygılarımızla arz ve talep ederiz

Taraf Gazetesi...