ANKA Haber Ajansı'nın "Raportör AKP kapatılsın yönünde görüş bildirdi" haberine Anayasa Mahkemesi'nden jet yalanlama geldi.


Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Alifeyyaz Paksüt, “kapatma davasıyla ilgili iddianamenin ilk incelemesini yapan raportörün, ilk inceleme raporunu tamamlandığına ilişkin haberlerin gerçek dışı olduğunu” bildirdi.
Paksüt, “Bazı basın yayın organlarında AK Parti'nin kapatılmasına ilişkin iddianamenin ilk incelemesini yapmakla görevlendirilen raportörün, ilk inceleme raporunu hazırladığı ve AK Parti'nin kapatılması yönünde görüş bildirdiği” şeklindeki haberlerin gerçek dışı olduğunu söyledi.
ANKA Haber Ajansı, 14 Mart Cuma günü açılan kapatma davasının kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin yapılan ilk incelemenin bittiğini ve konuyu inceleyen raportör Dr. Osman Can’ın ‘davanın kabulü’ yönünde görüş bildirdiğini iddia etmişti.

KAPATMA DAVASINDA NİTELİKLİ OY ARANACAK
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya AKP hakkında laikliğe karşı eylemlerin odağı olduğu iddiasıyla kapatma talebiyle açtığı davada Anayasa Mahkemesi’nde kapatma kararı için 11 üyenin en az 7’sinin oyu aranacak.
AKP’nin, Anayasa Mahkemesi'nin evrakları göndermesinin ardından yasal bir aylık süre içinde ön savunmasını vermesi gerekiyor. Bu sürenin uzatılması için yapılabilecek başvuruyu Anayasa Mahkemesi karara bağlayacak. Anayasa Mahkemesi çevreleri, “DTP ye ön savunma yapması için ek bir aylık süre verildi. AKP ye daha uzun süre verilebilir. Çünkü, DTP hakkında açılan kapatma davasında 4 klasör vardı. AKP hakkında açılan kapatma davasında 17 klasör mevcut. Savunma hakkı kutsaldır. Bu nedenle AKP nin savunma için talep edeceği süre konusunda hassas davranılır” yorumunu yaptılar.
Ön savunmanın ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya, esas hakkındaki görüşünü sunacak. Bu görüş AKP’ye de gönderilecek. Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yalçınkaya sözlü açıklama, AKP yetkilileri de sözlü savunma yapacaklar. Bütün bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Bu işlemler sürerken, gerek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı gerekse davalı AKP ek delil veya yazılı ek savunma verebilecek.
Raporun Anayasa Mahkemesi’nin 11 üyesine dağıtılmasının ardından, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç bir toplantı günü belirleyecek, üyeler belirlenen günde biraya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacaklar.
AKP hakkındaki kapatma davasını, 11 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Asıl üyelerden herhangi birinin bulunmaması veya emekliye ayrılması halinde 4 yedek üyeden en kıdemlileri heyete katılacak. Anayasa’da son yapılan değişiklikle bir siyasi partinin kapatılmasına karar verilebilmesi için nitelikli çoğunluğun oyu aranacak. Buna göre, kapatma kararı için Anayasa Mahkemesi’nin 11 asıl üyesinin en az 7’sinin oyu gerekecek.

hürriyet com tr