Merkez Bankası, ekonomide yatırım eğiliminin bozulması ve istihdamın gerilemesine işaret ederek, risklerin arttığını kayıt altına aldı.

Küresel çalkantının etkilerine de işaret eden Merkez Bankası, iktisadi faaliyetin etkilenmemesi için, yüzde 4 enflasyon hedefine ulaşılması konusunda katı tutum izlemeyeceğini bildirdi.

Merkez Bankası, Para Politikasi Kurulu’nun 19 Mart tarihli toplantının özetini açıkladı. Gıda kalemindeki fiyat artışlarının yanı sıra, TÜFE enerji grubu fiyatlarındaki artışların Mart ayında da süreceği belirtilen açıklamada, kira artışlarında yavaşlama ime bu grupta yıllık enflasyonun yüzde 15 düzeyine gerilemesinin olumlu bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Kurul, gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların enflasyondaki düşüşü geciktirmekte olduğu değerlendirmesinde bulunmuştur. Bunun yanında, özel kapsamlı fiyat endeksleri ile ölçülen enflasyon göstergelerinde yılın ikinci çeyreğinden itibaren baz etkisinden kaynaklanan yukarı yönlü bir hareket görülebileceği not edilmiştir” denildi.

YATIRIM EĞİLİMİ BOZULDU, İSTİHDAM GERİLİYOR

Mevcut göstergelerin yılın ilk çeyreğinde üretimdeki ılımlı büyümenin sürdüğüne işaret ettiği belirtilen açıklamada, yatırım harcamalarındaki yavaşlamanın devam ettiği kaydedidi. Son dönemde uluslararası kredi piyasalarındaki sorunların belirginleşmesi ve bunun yurt içine yansımalarının inşaat sektöründeki yavaşlamanın sürebileceğine işaret ettiği vurgulanan açıklamada, genel yatırım eğilimindeki bozulmanın altı çizildi. İktisadi faaliyetlerdeki yavaşlamanın 2007 yılının son çeyreğine ilişkin tarım-dışı istihdam verileriyle de desteklendiği bildirilen açıklamada, “Mevsimsellikten arındırılmış veriler incelendiğinde tarım dışı istihdamın son çeyrekte 2003 yılının ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez gerilediği görülmektedir” denildi.

RİSKLER ARTTI

RİSKLER NEDENİYLE FAİZ İNDİRİMİNE ARA VERDİK

Küresel ekonomide süregelen belirsizlikler ve fiyatlama davranışlarına ilişkin risklerin para politikasında temkinli olma gereğini artırdığı kaydedilen açıklamada, şöyle denildi:

“Bu çerçevede Kurul, 2007 Eylül ayından itibaren devam ettiği faiz indirimlerine Mart ayında ara vermiştir. Önümüzdeki dönemde gıda ve enerji fiyatlarındaki artışların genel fiyatlama davranışlarına yansımaları yakından izlenmeye devam edilecektir. Son dönemdeki indirimlere rağmen kısa vadeli faizlerin mevcut seviyesi enflasyondaki düşüşü desteklemektedir. Bundan sonraki olası faiz indirimi, küresel Açıklamada, ekonomide önümüzdeki dönem için, “2008 yılının ilk aylarına dair veriler ekonomideki ılımlı büyümenin yavaşlamakla birlikte sürdüğünü gösterse de uluslararası kredi piyasalarındaki sorunların belirginleşmesiyle önümüzdeki dönemde iktisadi faaliyete ilişkin aşağı yönlü risklerin arttığı gözlenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Finansal piyasalarda artan oynaklığın ve kredi koşullarındaki sıkılaşmanın önümüzdeki dönemde kredi genişlemesini ve iç talebi sınırlamaya devam edeceği tahmini aktarılan açıklamada, talep koşullarının enflasyondaki düşüş sürecine katkıda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

KURDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU OLUMSUZ ETKİLEYECEK

Son dönemde piyasa faizlerinde gözlenen yukarı yönlü hareketin büyük ölçüde küresel risklerin yurt içine yansımalarından kaynaklandığı ifade edilen açıklamada, “Finansal piyasalardaki dalgalanmalara paralel olarak görülen döviz kuru hareketleri temel enflasyon göstergelerini kısa vadede olumsuz etkileyebilecektir. Ancak, iç talebin mevcut görünümü göz önüne alındığında döviz kurundan fiyatlara geçiş etkisinin bu aşamada sınırlı kalacağı tahmin edilmektedir” denildi.

Toplam talep koşullarının düşüş yönünde verdiği desteğe rağmen, enflasyon görünümüne ilişkin bazı riskler bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

ENFLASYON HESABINDA HEDEF DEĞİL GEÇMİŞ ALINIYOR


MALİ DİSİPLİN UYARISI

Mevcut konjonktürde mali disiplinin sürdürülmesinin özel bir önem taşıdığı bildirilen açıklamada, Merkez Bankası’nın orta vadeli tahminlerini oluştururken, kamu harcamalarının bütçe hedefleri doğrultusunda şekillendiği bir çerçeveyi esas aldığına dikkat çekildi. Faiz dışı bütçe fazlası hedefine ulaşılabilmesi için ek finansman gereksinimi doğması halinde, bu ihtiyacın dolaylı vergi artışlarıyla değil harcama kısıcı tedbirlerle karşılanacağının varsayıldığı vurgulanan açıklamada, “Bu varsayımların gerçekleşmemesi durumunda enflasyon ve para politikası görünümü de değişebilecektir” denildi.”Merkez Bankası bünyesinde yapılan çalışmalar son dönemlerde ekonomik birimlerin beklentilerini oluştururken geçmiş enflasyona daha fazla ağırlık vermeye başladığına işaret etmektedir. Bu çerçevede, gıda ve enerji fiyatlarındaki birikimli artışlar bir yandan enflasyondaki düşüşü geciktirirken diğer yandan beklentilerdeki iyileşmeyi engellemektedir. Ayrıca, döviz kuru hareketleri ve risk algılamasındaki bozulma da enflasyon beklentilerini olumsuz etkileme potansiyeli taşımaktadır. Enflasyon beklentilerindeki bozulma, arz şoklarının ikincil etkilerine ilişkin belirsizlikleri artırmakta ve dolayısıyla enflasyonun öngörülenin ötesinde bir katılık gösterme riskini belirginleştirmektedir. Bütün bunlara rağmen, orta vadeli enflasyon beklentilerinin halen enflasyonda kademeli bir düşüş beklentisini içermesi ekonomik birimlerin önemli bir bölümünün orta vade için enflasyon hedeflerini referans olarak almaya devam ettiğini göstermektedir.”

ÇALKANTI NEDENİYLE TEMKİNLİYİZ

Küresel ekonomideki belirsizliklerin, portföy hareketleri ve döviz kuru kanalıyla kısa vadede enflasyon üzerinde risk oluşturduğu kaydedilen açıklamada, “Uluslararası para ve sermaye piyasalarını etkileyen çalkantı gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından alınan önlemlere rağmen devam etmektedir. Ülkemizin finans piyasaları da bu dalgalanmadan etkilenmektedir. Merkez Bankası bu aşamada piyasalardaki gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve temkinli bir duruş sergilemektedir” denildi.


YÜZDE 4 İÇİN KATI OLURSAK İKTİSADİ FAALİYET ETKİLENİR
Artan gıda ve enerji fiyatları ile küresel belirsizliklerin enflasyon hedefine ulaşılmasını geciktirebileceğinin altı çizilen açıklamada, “Para politikası orta vadede yüzde 4 enflasyon hedefine odaklanmaktadır; ancak içinde bulunduğumuz konjonktür göz önüne alınarak bu hedefe ulaşma süresi ile ilgili olarak katı bir politika izlenmemektedir. Zira, arz şoklarından kaynaklanan enflasyon artışına sert tepki verilmesi iktisadi faaliyette arzu edilmeyen dalgalanmalara yol açabilmektedir. Bu çerçevede, hedefe ulaşmanın zamanlaması emtia ve finans piyasalarındaki gelişmelere bağlı olarak farklılaşabilecektir” denildi.

piyasalardaki gelişmelere, dış talebe, maliye politikası uygulamalarına ve orta vadeli enflasyon görünümünü etkileyen diğer unsurlara bağlı olacaktır.”


hürriyet