Bize çocukluğumuzda ulvi birçok şey öğretildi.
Bunlar bizde mensubiyet şuuru oluşturdu.
Bizlere öğretilen ulvi değerlerden birisi Ergenekon’dur. Efsaneye göre, neslimiz Tanrı dağları arasında yaşıyordu. Nüfus artıp, alan dar gelince, herkes kara kara ne yapacağını düşünmeye başladı. O dönemde bir kurt geldi ve Türkler o kurt eşliğinde demirden meydana gelmiş büyük dağları eritip, oradan çıkabildi.

Türk’ün ilk yurdunun adı olan Ergenekon’dan, Börteçine adlı kurdun rehberliğinde Tanrı dağları aşılarak dünyanın diğer bölgelerine Türklüğü ve Türk Medeniyetini taşıyan atalarımızın bu hatırasına karşılık bugün bayramlar yapılmaktadır.
Yeni bir gün, diriliş ve varoluşun devamı olan bu olayın hatırlanıp, yad edilmesi uğruna ateşler yakılır, halaylar çekilir, yakılan ateşten atlanılır, dilekler tutulur, demir dövülür. Bu etkinlikler yıllardır Türk ellerinde yapılmaktadır.
Bayramın adına ise “Nevruz” denmiştir. Bayramların, insanların inançlarında önemli bir yeri olduğu, bu nedenle bayramları yaşayıp, yaşatmak için kutlamalar yaparak, yeni nesillere aktarıldığı da bir gerçektir.

Ayrıca bayramlar halkın pırıl pırıl giysiler içerisinde kucaklaştığı, dostlukları pekiştirdiği, birlik ve beraberliklere vesile olan önemli günlerden biridir.
Ancak son günlerde Ergenekon adına ve anısına hasredilmiş bu bayrama uygun davranışlar sergilenmemektedir. Ergenekon’u bundan böyle gelecek nesiller, Türk’ün ata yurdu olarak değil; çetelerin, bölücülerin, vatana ve demokrasiye karşı olanların adı olarak bilecektir.
Siyasi erk ve medya yaşanan kötü olayların sorumluluğunu Ergenekon’a atmaktadır. Ancak Türklerin mitolojisini kamuoyunda bu şekilde kullananlar, Türklüğe hizmet etmemektedir. Aksine bunlar Türklüğe ve Türklerin değerlerine vurulan bir darbedir.
Siz bu millete hizmet ettiğinizi birilerine inandıracağınızı mı zannediyorsunuz? Bir Türk’e böylesine bir davranışın yakıştığını söyleyebilir miyiz? Ya da bunu yapanların iyi niyetli olduğunu söyleyebilir miyiz?

Siz var ya siz, bundan sonraki operasyonlarınızın adını Borteçine ve diğer Türk değerlerinin adında koyarak, milletimizi özünden koparmaya da çalışırsınız. Ama bunu başaramayacaksınız.
Milli dirençleri yok ederek birşeyler elde edeceğinizi sanıyorsanız, aldanıyorsunuz. Yapılanlar Türk Milletini derinden üzmektedir. Bu nedenle tarih sizi affetmeyecektir.
Bayram yapılmasına vesile olan isim, böylesine kirletilmeye çalışılırsa, bayramda elbette mateme dönüşecektir. İnsanlar o çirkinliği görüp, yaşamamak için ya evine kapanıp kahredecek ya da kendini sokaklara vurarak, rahatlamanın yolunu arayacaktır.
Meydanlar ise bölücüye kalacak, onlarda “bayram” adı altında millete küfredip, Türkiye’nin bölünmesini için boş durmayacaktır.
Bölücüler emellerine ulaşmak için şehirleri harap edip, yağmalarken; güvenlik güçleriyle çatışarak, isyan provaları yapacaktır.
Önce değerleri yok edeceksin, sonra millete göstermelik davranışlar sergileyerek, oy avcılığı yapacaksın.

Oysa uyuyan dev uyanmaktadır. İnsanların genleriyle bile oynasanız, “benim gibi düşünmüyor” diye insanları demir parmaklıklar arkasına da atsanız, sonuç arzuladığınız gibi olmayacaktır.
Dün tarih yazan Türkler, bugün de tarih yazacak güçtedir. Ancak tarih sizi nasıl yazacaktır, işte onu bilemiyorum.

Şuayip Özcan