Ankara - Sosyal pediatristler, medyadaki şiddet görüntüleri ve haberlerin çocukları son derece olumsuz etkilediğini, ailelerin bu konuda duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi.

Sosyal Pediatri Derneği Başkanı Prof. Dr. Gülbin Gökçay, çocukların medyada gördüğü şiddetin aynısını uyguladığını söyledi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Gökçay, çocukların bu şiddeti uygularken yol açacağı sonuçları öngöremediğini belirterek, ''Televizyondan gördüğü şiddeti uygulayan bir çocuk bunu oyun olarak algılıyor. Çünkü çocuklar ancak 10 yaşından sonra bunun sonuçlarını öngörme yeteneğine sahiptir'' diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerde medya organlarının çocukları şiddet içerikli yayınlardan korumak için çeşitli programlar geliştirdiklerini anlatan Gökçay, bunun mutlaka Türkiye'de de yapılması gerektiğini bildirdi. Gökçay, günümüzde çocukları aşırı televizyon izlemeye iten nedenlerin başında bir alternatif sunamamak geldiğini belirtti.
Hacettepe Üniversitesince yapılan bir araştırmaya göre, aşırı televizyon izleme alışkanlığı çocuklarda uyku bozukluğuna yol açıyor.

Hacettepe Üniversitesince 2 ana okulu ve bir ilköğretim okulunda yapılan bir başka araştırma, ana okulu öğrencilerinin günde ortalama 2, ilköğretim okulu 2. ve 3. sınıf öğrencilerinin 2.5, 7. ve 8. sınıfların ise yine 2 saatten fazla televizyon izledikleri ortaya çıkardı. Çocukların yüzde 25.4'ünün 2 yaşından önce televizyon izlemeye başladığı, yüzde 29.1'inin de televizyonu tek başına izlediği belirlendi.Televizyonda çocukları en fazla etkileyen şiddet türleri sırasıyla ölüm-cinayet (yüzde79.9), vücut parçaları (yüzde 79.5), kavgalar ve dayak görüntüleri (yüzde 76.3).