TBMM Başkanı Toptan, Başkanvekili Güldal Mumcu’nun beklettiği 301. madde teklifini komisyona sevk etti. Ancak Toptan, dava açma izninin Cumhurbaşkanı’na bırakılmasına itiraz etti, "Bu ciddi cezai inceleme gerektirir, Cumhurbaşkanı’nı çok zor durumda bırakabilir. Adalet Bakanı’nın izni en doğrusudur" dedi.

TÜRK
Ceza Kanunu’nun 301. maddesinden dava açma izninin Cumhurbaşkanı’na bırakılmasına TBMM Başkanı Köksal Toptan da itiraz etti. Toptan, CHP’li TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu’nun 6 gün beklettiği 301. madde teklifini dün "Kanun tekniğine uygun" diyerek komisyona sevk etti. Toptan, Mumcu’nun tavrı konusunda, "Bilinen nedenlerle ve tamamen kendi takdirine ait bir düşünceyle, benim gelip bu kararı vermemi istemiş" dedi. Teklifte ön izin yetkisinin Cumhurbaşkanı’na verilmesini eleştiren Toptan, şunları söyledi:

ZOR DURUMDA BIRAKABİLİR Kovuşturma açıldıktan (iddianamenin mahkemede kabul edildiği aşama) sonra karar verebilmek ciddi bir cezai incelemeyi gerektirir. Şahsi kanaatim odur ki; böyle bir organla donatılmamış Cumhurbaşkanlığı makamının, kovuşturma aşamasında böyle bir yetkilendirmeyle donatılması, Cumhurbaşkanlığı makamını çok zor durumda bırakabilir. Bu konuda eskiden olduğu gibi Adalet Bakanı’nın iznini aramak en doğru yaklaşımdır. Çünkü Adalet Bakanı’nın elinde konuyla ilgili çok sayıda uzman vardır.

TOPTAN’A VERELİM ÖNERİSİ TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ise teklifin bu hafta komisyonda görüşülebileceğini, kendisinin ayrıntılı bir inceleme yaptığını söyledi. İyimaya, "Mukayeseli hukuk ve Fransız hukuku açısından konuyu inceliyorum. Hatanın uygulamada mı normda mı olduğunu iyi tespit etmeliyiz. Bu yetki her şartta bir kurul organında değil, kişide olmalı. Bence izin yetkisi, Meclis Başkanı’na bırakılmalı. Çünkü buradaki ifade özgürlüklerinin temsil edildiği makam Meclis’tir" dedi.

TARTIŞMA YARATIR AKP Grup Başkanvekili Sadullah Ergin "Bundan sonrası Meclis’in işi" diyerek değişikliklere açık kapı bıraktı. TCK’yı hazırlayan heyetten Prof.Dr. Adem Sözüer de yetkinin Cumhurbaşkanı’na bırakılmasının yanlış olduğunu söyledi. Sözüer, "Cumhurbaşkanlığı makamını sürekli tartışma konusu yapmak, sadece hukuki değil politik bakımdan da sakıncalı olur. Cumhurbaşkanlığı’nı daha tartışmalı hale getirir. Biraz da siyasi yönü olduğu için Adalet Bakanlığı’nda olması daha doğru olur" görüşünü savundu.

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay ise 301. maddede değişiklik öngören yasa teklifinin, "İfade özgürlüğüne yeni bir açılım getirmediğini" ileri sürdü. Okay, "Bu, cumhurbaşkanının doğrudan yargıya müdahalesi olduğu gibi, ’cumhurbaşkanı tarafından hakkında dava açılanlar, cumhurbaşkanı tarafından hakkında dava açılmayanlar’ diye ayrıma neden olacak. Cumhurbaşkanı makamının bu kadar tartışmalı hale getirilmesini doğru görmemiz mümkün değil" dedi. Bu arada Komisyon, 301. maddeyi görüşmek üzere cuma günü için toplantıya çağrıldı
hürriyet