İşte İşsizlikte Son Durum
Türkiye Genelinde İşsiz Sayısı Ocak Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre 59 Bin Kişi Artarak 2 Milyon 567 Bin Kişiye, İşsizlik Oranı da 0.3 Puanlık Artışla Yüzde 11.3 Düzeyine Yükseldi...

Türkiye genelinde işsizlik oranı, Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 0.3 puan artarak yüzde 11.3'e yükseldi. İşsiz sayısı 59 bin kişi arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık-Ocak-Şubat dönemini kapsayan Hane halkı İş gücü Anketi ile belirlediği Ocak ayı iş gücü göstergelerini açıkladı. Buna göre, Ocak döneminde Türkiye'de kurumsal olmayan sivil nüfus geçen yılın aynı dönemine göre 767 bin kişilik bir artışla 69 milyon 309 bin kişiye, kurumsal olmayan çalışma çağındaki nüfus ise 750 bin kişi artarak 49 milyon 642 bin kişiye ulaştı. Ocak döneminde istihdam edilenlerin sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 278 bin kişi azalarak, 20 milyon 112 bin kişiye düştü. Bu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 527 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 249 bin kişi arttı.Ocak döneminde istihdam edilenlerin yüzde 23.2'si tarım, yüzde 21.4'ü sanayi, yüzde 5.1'i inşaat, yüzde 50.3'ü ise hizmetler sektöründe bulunuyor. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, tarım sektöründe istihdamın payının 2.3 puan azaldığı, buna karşılık sanayi sektörünün payının 1.1 puan, inşaat sektörünün payının 0.1 puan, hizmetler sektörünün payının ise 1.2 puan arttığı belirlendi.-TARIM DIŞI İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 13.8Türkiye genelinde işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 59 bin kişi artarak 2 milyon 567 bin kişiye yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 11.3 düzeyinde gerçekleşti. Kentsel yerlerde işsizlik oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 13, kırsal yerlerde ise 0.7 puanlık artışla yüzde 8.6 oldu.

Türkiye'de tarım dışı işsizlik oranı geçen yılın aynı dönemine göre 0.1 puan artarak yüzde 13.8'e yükseldi. Bu oran erkeklerde geçen yılın aynı dönemine göre 0.3 puanlık artışla yüzde 13, kadınlarda ise 1 puanlık azalışla yüzde 16.8 oldu.-İŞSİZLERİN PROFİLİBu dönemdeki işsizlerin; yüzde 75.6'sını erkek nüfus oluşturdu. Yüzde 58.9'u lise altı eğitimli olan işsizlerin yüzde 26.1'inin bir yıl ve daha uzun süredir iş aradığı belirlendi. İşsizlerin sıklıkla (yüzde 32.5) "eş-dost" aracılığıyla iş aradığı da dikkati çekti.

İşsizlerin yüzde 84.7 oranındaki 2 milyon 174 bini daha önce bir işte çalışmış. Daha önce bir işte çalışmış olan işsizlerin yüzde 46.3'ünün "hizmetler", yüzde 23'ünün "sanayi", yüzde 20.6'sının "inşaat", yüzde 10.1'inin ise "tarım" sektöründe çalıştığı belirlendi.-İSTİHDAMIN YAPISIİstihdam edilenlerin; yüzde 75.3'ü erkek, yüzde 60.2'si lise altı eğitimli, yüzde 60.3'ü ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, yüzde 28.1'i kendi hesabına ve işveren, yüzde 11.6'sı ücretsiz aile işçisi olduğu, yüzde 58.5'inin "1-9 kişi arası" çalışanı olan işyerlerinde çalıştığı bildirildi. İstihdamdakilerin yüzde 2.4'ünün ek bir işi bulunuyor, yüzde 3.3'ü mevcut işini değiştirmek veya mevcut işine ek olarak bir iş arıyor.

Ücretli olarak çalışanların yüzde 91.3'ü sürekli bir işte çalışıyor.-KAYIT DIŞILIK ORANI DÜŞÜYORYaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 4.5 puanlık azalışla yüzde 41.9 olarak gerçekleşti. Bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre tarım sektöründe sosyal güvenlikten yoksun çalışanların oranı yüzde 87.5'ten yüzde 84.9'a, tarım dışı sektörlerde yüzde 32.3'ten yüzde 28.8'e düştü.-İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 45.7Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı, geçen yılın aynı dönemine göre 1.1 puanlık azalışla yüzde 45.7'ye indi. Erkeklerde işgücüne katılma oranı 0.6 puanlık azalışla yüzde 69.6, kadınlarda ise 1.7 puanlık azalışla yüzde 22.3 oldu. Kentsel yerlerde işgücüne katılma oranı 0.8 puanlık azalışla yüzde 44.4, kırsal yerlerde ise 1.8 puanlık azalışla yüzde 48 oldu.

Toplam işgücünün yüzde 17.4'ünü 15-24 yaş grubundakiler oluşturdu.

Lise altı eğitimlilerde yüzde 44.1 olan işgücüne katılma oranı yükseköğretim mezunlarında yüzde 78.1'e ulaşıyor. Lise altı eğitimlilerde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 69, kadınların yüzde 18.3 düzeyinde.

Lise ve dengi okul mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70.8 olurken, kadınlarda yüzde 30.6'da bulunuyor.

Yükseköğretim mezunlarında erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 83.6, kadınlarda yüzde 69.6 olarak belirlendi./**

İşgücü durumu (Ocak; Bin kişi)

2007 2008

Kurumsal olmayan sivil nüfus 68.543 69.309

15 ve daha yukarı yaştaki nüfus 48.892 49.642

İşgücü 22.898 22.679

İstihdam 20.390 20.112

İşsiz 2.508 2.567

İşgücüne katılma oranı (%) 46.8 45.7

İstihdam oranı (%) 41.7 40.5

İşsizlik oranı (%) 11.0 11.3

Tarım dışı işsizlik oranı (%) 13.7 13.8

Genç nüfusta işsizlik oranı(1)(%) 20.6 21.0

Eksik istihdam oranı (%) 3.3 3.1

Genç nüfusta eksik istihdam oranı(1)(%) 3.4 2.9

İşgücüne dahil olmayanlar 25.994 26.963

(1) 15-24 yaş grubundaki nüfus

**/

-İŞ GÜCÜ DIŞINDAKİLERİşgücü dışında olanların yüzde 39.3'ünün daha önce bir işte çalıştığı belirlendi. Ocak 2008 döneminde işgücü dışında olup, daha önce bir işte çalışanların yüzde 37.5'i "tarım", yüzde 21.8'i "sanayi", yüzde 6.7'si "inşaat", yüzde 34'ü ise "hizmetler" sektöründe çalışmış.

Daha önce bir işte çalışıp, söz konusu dönemde işgücü dışında olan 10 milyon 597 bin kişinin yüzde 30'unun emeklilik, yüzde 13.9'unun mevsim gereği, yüzde 16.2'sinin sağlık nedeniyle, yüzde 8.7'sinin evlilik, yüzde 5.2'sinin işten çıkartılma/işyerinin kapanması, yüzde 4.4'ünün işinden memnun olmama, yüzde 21.6'sının diğer nedenlerle en son çalıştıkları işten ayrıldığı belirlendi.-İŞGÜCÜ HAREKETLERİOcak döneminde 946 bin kişinin işe yeni başlamış veya iş değiştirmiş olduğu belirlendi. Bunun toplam istihdam içindeki oranı yüzde 4.7 olarak gerçekleşti. İşe yeni başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 33.7'si 25-34 yaş grubunda yer alıyor.

Bu dönemde işe başlayan veya iş değiştirenlerin yüzde 29.4'ü "sanayi", yüzde 44.8'i "hizmetler", yüzde 16.9'u "inşaat" sektöründe, yüzde 8.9'u ise "tarım" sektöründe işe başlamış durumda.
Mevcut işsizlerin yüzde 13.2'sini (338 bin kişi) bu dönemde işten ayrılanlar oluşturuyor.(Ankara haber ajansı)