+ Konu Cevapla
1 den 4´e kadar. Toplam 4 Sayfa bulundu

Tanzİmat DÖnemİ TÜrk Edebİyati...

 Edebi Yazilar Katagorisinde ve  Edebiyat Forumunda Bulunan  Tanzİmat DÖnemİ TÜrk Edebİyati... Konusunu Görüntülemektesiniz.=>...

 1. #1
  Üstad ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO Baktabul'un Çılgını ALFONZO - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jan 2007
  Bulunduğu Yer
  Fenerbahce
  Mesajlar
  2.765
  Tecrübe Puanı
  30847800

  new Tanzİmat DÖnemİ TÜrk Edebİyati...

  TANZİMAT DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI

  Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatının,1860’ta Şinasi’nin Agah Efendi ile birlikte çıkarttıkları Tercüman-ı Ahval gazetesi ile başladığı kabul edilmektedir.
  Tanzimat edebiyatının sürdüğü dönem,demokratik hak ve özgürlükleri, yönetici-sanatçı ilişkileri yönünden farklı nitelikler taşır.Tanzimat dönemi iki süreç yaşamıştır.Birincisi 1877’de II.Abdulhamit’in Meşrutiyet Meclisi’nin çalışmalarını durdurmasına kadar geçen, demokratik hak ve özgürlüklerin kullanıldığı süre, ikincisi 1877’den sonra başlayan baskıcı yönetimin, sanat ve edebiyatı etkilediği süre.Bu nedenle Tanzimat edebiyatı; Birinci Dönem(1860-1877) ve İkinci Dönem (1877-1896) olarak iki dönemde ele alınmıştır.

  TANZİMAT EDEBİYATINDA İLKLER

  İlk resmi gazete : Takvim-i Vekayı (1831
  İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis (1840)
  İlk özel Türkçe gazete : Şinasi, Agah Efendi, Tercüman-ı Ahval (1860)
  İlk mizahi gazete : Teador Kasap, Diyojen (1870
  İlk eleştiri : Namık Kemal, Tahrib-i Harabat....
  İlk makale : Şinasi, Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
  İlk yazılan tiyatro : Şinasi, Şair Evlenmesi (1859
  İlk oynanan tiyatro : Namık Kemal, Vatan Yahut Siliste
  İlk yerli roman : Şemsettin Şinasi, Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (1872)
  İlk çeviri roman : Yusuf Kamil İlk edebi roman : Namık Kemal, İntibah (1876) Paşa, Terceme-i Telemak(Fenelon 1859

  I. DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI(1860-1877)

  ÖZELLİKLERİ:
  1.”Toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.Sanat, toplumun Batılılaşması için bir araç olarak kullanılmıştır
  2.Eserlerin halkın anlayabileceği sade bir dille yazılması amaçlanmıştır.
  3.Divan edebiyatının süslü-sanatlı düz yazısı yerine, belli bir düşünceyi iletmeyi amaçlayan yeni bir düzyazı geliştirilmiştir; ilk kez noktalama işareti kullanılmıştır.
  4.Şiirde yeni konular (yurt, ulus, özgürlük, insan hakları...)işlenmiştir.Biçim bakımından Divan edebiyatına bağlılık sürmüş; gazel, kaside, murabba, terkib-i bend gibi nazım biçimleri kullanılmıştır.
  5.Tanzimat sanatçıları, Fransız edebiyatını örnek almışlar; klasisizmin ve romantizmin etkisinde kalmışlardır.
  6.İlk örnekleri bu dönemde görülen roman, teknik yönden zayıf ve kusurludur.Romanlarda Batılılaşmanın yanlış anlaşılması, aile sarsıntıları, köle ticareti gibi konular işlenmiştir.
  7.Tanzimat tiyatrosu, sahne dili ve tekniği açısından başarılıdır.Tiyatro, halkı eğitmek için bir okul gibi düşünülmüştür.

  8.Tanzimat edebiyatı, batı etkisindeki Türk Edebiyatı’nın ilk durağı olmasından ötürü, Batı edebiyatı türlerinin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir.Bu dönem edebiyatı bir “ilk”ler edebiyatıdır

  BİRİNCİ DÖNEM SANATÇILARI

  ŞİNASİ(1828-1871)
  1.Tanzimat Edebiyatının kurucusu ve öncüsüdür.
  2.Divan Edebiyatı kasidelerine, nesnel bir içerik kazandırmıştır.Şiirlerinde, “insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokratik haklar” gibi yeni konular ve kavramlar üstünde durmuştur.
  3.”Şair Evlenmesi” adlı üç birlik kuralına uyan, tek perdelik töre komedisi ile, ulusal tiyatromuzun izleyeceği yolu vurgular.Bu tiyatroda Batı tiyatrosu tekniği ile geleneksel halk tiyatrosu öğeleri kaynaştırılmıştır.Noktalama işaretleri ilk kez bu eserde kullanılmıştır.
  4.Şinasi, klasisizmin etkisinde kalmıştır.Batı edebiyatından şiir ve La Fontaine’den fabl çevirileri yapmıştır
  Yapıtları : Şair Evlenmesi (tiyatro), Tercüman-ı Ahval, Tasvir-i Efkar (gazete), Durub-u Emsal-i Osmaniye (atasözü derleme), Tercüme-i Manzume (çeviri şiir)

  NAMIK KEMAL(1840-1888)

  1.Tanzimat döneminin en önemli düşünce, sanat ve siyaset adamıdır.

  2.Gençliğinde Divan Edebiyatı tarzında şiirler yazmış, Avrupa’ya gittikten sonra yeni edebiyatı benimsemiş ve o yolda ürünler vermiştir.

  3.Şiirleri biçim bakımından eski, konu bakımından yenidir.Yurt, ulus, özgürlük gibi konuları işlemiştir.Ayrıca şiirlerinde mücadeleci teni bir insan tipi yaratmıştır.

  4.Tiyatroyu “eğlencelerin en faydalısı” olarak nitelemiş, halkın eğitilmesinde okul gibi görmüş, sahne dili ve tekniği yönünden başarılı yapıtlar vermiştir.
  Yapıtları : Şiirleri kitap olarak yayınlanmamıştır.Vatan Yahut Silistre, Zavallı Çocuk, Akif Bey, Gülnihal, Celalettin Harzemşah, Kara Bela (tiyatro); İntibah (Sergüzeşt-i Ali Bey, Son Pişmanlık), Cezmi (roman); Tahrib-i Harabat, Takip (eleştiri); Hürriyet, İbret (gazete); Osmanlı Tarihi (tarih)

  ZİYA PAŞA(1825-1880)

  1.Edebiyatımızın Batılılaşma konusunda çelişkili görüşler savunmuş, ‘Şiir ve İnşa’ makalesinde, asıl edebiyatımızın ‘Halk Edebiyatı’ olduğunu belirtirken, ‘Harabat’ adlı Divan Edebiyatı antolojisinin önsözünde ise Divan Edebiyatını övmüştür.
  2.Asıl ününü Terkib-i Bent manzumesiyle kazanmış, bu manzumedeki betitlerin çoğu, halk arasında atasözü gibi yayılmıştır.

  3.Şiirlerini aruz ölçüsüyle yazan Ziya Paşa’nın bir de hece ölçüsüyle yazdığı türküsü vardır.


  Yapıtları : Eşar-ı Ziya, Külliyat-ı Ziya Paşa (ölümünden sonra yayımlanan şiirleri) ; Zafername (yergi); Harabat (3 cilt, antoloji); Rüya, Veraset mektupları (Siyasal yazı); Defter-i A’ mal (anı)...

  İKİNCİ DÖNEM TANZİMAT EDEBİYATI(1877-1896)
  Bu dönemin, 1.Meşrutiyet Meclisi’nin 1877’de, Osmanlı- Rus savaşı gerekçe gösterilerek kapatılmasıyla başlayan baskıcı yönetimi vardır.Bu durum sanat ve edebiyatı da etkilemiştir

  ÖZELLİKLERİ :

  1.Bu dönemde toplum sorunlarından uzaklaşılmış, ‘sanat için sanat’ ilkesi benimsenmiştir.
  2.Dilde sadeleşme çabası bırakılmıştır
  3.Batı edebiyatı türlerinde ürünler verilmiş, sanatçılar daha da ustalaşmıştır
  4.Şiirin konusu genişletilmiş,biçimsel yenilikler getirilmiştir.
  5.Romanda realizmin etkisi görülmüş, ilk realist roman bu dönemde yazılmıştır.

  6.Tiyatro önemini yitirmiş, sahne dil ve tekniği açısından başarısız eserler yazılmıştır.

  İKİNCİDÖNEM SANATÇILARI
  1-RECAİZADE MAHMUT EKREM
  2-ABDULHAK HAMİT TARHAN
  3-SAMİPAŞAZADE SEZAİ
  4-NABİZADE NAZIM
  5-ŞEMSETTİN SAMİ
  6-MUALLİM NACİ
  7-AHMET MİTHAT EFENDİ
  8-AHMET VEFİK PAŞA

  1-RECAİZADE MAHMUT EKREM(1847-1914)

  1.”Üstat Ekrem” lakabıyla tanınmış, eski edebiyatı savunanlara karşı, yeni edebiyat taraftarı genç şair ve yazarları korumuş bir sanatçıdır.
  2.”Talim-i Edebiyat” adlı eserinde yeni edebiyat kurallarını tanıtmış, arka arkaya yitirdiği çocukları için yazdığı ölüm şiirlerinde başarılı olmuş, şiirin konusunu genişletmiştir.
  3.Eski Edebiyat taraftarlarının önderi Muallim Naci ile “kafiyenin göz için mi kulak için mi olacağı” konusunda uzun tartışmalara girmiştir.
  4.Düzyazı türlerinde de ürünler veren sanatçı, edebiyatımızın ilk realist romanı kabul edilen “alafrangalık özentisi” konusunu içeren, “Araba Sevdası”nı yazmıştır.

  Yapıtları : Zemzeme(1-II-III), Pejmürde, Nijad Ekrem (şiir); Araba Sevdası, Muhsin Bey, Şemsa (Roman); Atala, Vuslat, Çok Bilen Çok Yanılır (tiyatro); Zemzeme(I-II-III önsözler); Takdir-i Elhan (eleştiri)...
  2-ABDULHAK HAMİT TARHAN
  1.Tanzimat şiirini biçim ve içerik bakımından yenileştirmiş, Servet-i Fünun için ortam hazırlamıştır.
  2.”Şair-i Azam” (En büyük şair) lakabıyla tanınmış, şiirlerinde aşk, ölüm, felsefe konularını işlemiş, özellikle eşinin ölümüyle ilgili olarak yazdığı “Makber” şiiriyle ünlenmiştir.
  .Dili ağır olduğu için şiirleri kalıcı olmamıştır.
  4.Konularını yabancı toplumun yaşamından ve tarihinden almıştır.Tiyatroları sahne dili ve tekniği bakımından başarısızdır.Genellikle sahneye ko Yapıtları : Makber, Ölü, Hacle, Bunlar O’ dur (şiir); Sahra (İlk pastoral şiir); Eşber, Tezer, Tarık, Liberte, Sardanapal, Duhter-i Hindu, Finten...(manzum nesir tiyatro)nmak üzere değil, okunmak üzere yazılmış eserlerdir.

  3-SAMİPAŞAZADE SEZAİ(1860-1936)
  1.Realist özellikleri ağır basan ve köle ticaretini konu alan “Sergüzeşt” adlı romanıyla tanınmıştır.Bu romanda “Dilber” adlı bir esir kızın yaşamı anlatılır.
  2.Hikayelerinde romanından daha kuvvetli bir teknik vardır.Küçük, önemsiz, şaşırtıcı konuları , olması mümkün olayları ; ruh çözümlemeleriyle doğal ve günlük konuşma diliyle işler.
  3.Küçük hikaye türünün ilk örneği sayılan “Küçük Şeyler” adlı eseri vardır
  Yapıtları : Şiir (piyes); Sergüzeşt, Küçük Şeyler , Jak (hikaye- roman

  4-NEBİZADE NAZIM(1862-1893)
  1.Realist-natüralist etkiler görülen ve “köy” konulu ilk romanımız olarak kabul edilen “Kara Bibik ” adlı yapıtıyla tanınmıştır.Bu eser kimi edebiyatçılar tarafından uzun hikaye olarak ta kabul edilmektedir
  2.Türk hikayesini realizme doğru götürür.Kahramanlarını durumlarına yaradılışlarına uygun tarzda konuşturur.Hareketli, sade, canlı bir dili vardır.
  3.Dış gözlemi kuvvetlidir.Olayları, çevreyi anlatırken düşüncelerini katmaz.
  Yapıtları : Zehra, Karabibik, Seyyie-i Tesamuh (roman); Heves Ettim (şiirler)


  5-ŞEMSETTİN SAMİ(1850-1904)
  1.Özellikle Türkçe’nin sadeleşmesi konusunda görüşleri ve çalışmalarıyla tanınmış, Türkçe’nin sadeleşmesi yolunda ilk bilimsel çalışmayı ortaya koymuş bir sanatçıdır.”Ulusal bir dil olmadan ulusal bir edebiyatın yaratılmayacağı”na inanmıştır.
  2.Lisan-ı Türk-i Osmani, Lisan ve edebiyatımız makaleleri, Orhun Yazıtları ve Kutadgu Bilig çalışmalarıyla memleketimizde Türklük şuurunun uygulanmasında büyük bir rol oynamıştır.
  Yapıtları : Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat (ilk Türk romanı); Kamus-u Türki, Kaamus-ı Fransevi (sözlük); Kaamüs-ül Alam (ansiklopedi, 6 cilt); Sefiller, Robenson...(çeviri eser)

  6-MUALLİM NACİ(1850-1893)
  1.Yetiştiği koşulların etkisiyle eski edebiyat taraftarların öncüsü olan şair, Recaizade Mahmut Ekrem’le yaptığı edebi tartışmalarla tanınmıştır.
  2.Türkçeyi doğal söylenişini bozmadan aruza uydurması bakımından Tevfik Fikret ve Mehmet Akif’i etkilemiştir.
  Yapıtları : Ateşpare, Şerare, Firüzan (şiir); Ömer’in Çocukluğu (anı); Lügat-ı Naci (sözlük); Demdeme (önsöz, Recaizade Mahmut Ekrem’in ‘Zemzeme’ adlı eserini eleştirir.


  7-AHMET MİTHAT EFENDİ(1844-1912)
  1.Halkı eğitmek ve halkın kültür düzeyini yükseltmek için, yeri geldikçe konu dışına çıkarak “fen , sanat, tarih, coğrafya vb. alanlarda” ansiklopedik bilgi aktaran bir sanatçıdır.
  2. Eserlerinde okuyucuyu eğitmek için “kıssadan hisse” çıkararak ders verici sonuçlara ulaşan, olay arasında araya girerek kendi duygu ve düşüncelerini aktaran, bu özelliğiyle romantizmin etkisinde kaldığını gösteren populist (halkçı) bir sanatçıdır.
  3. Eserlerinde realist izler de görülen Ahmet Mithat’ın dili, konuşma diline yakın bir sadeliktedir. Çeşitli alanlarda (roman, hikaye, tiyatro, matematik...) 200’den fazla yapıtı olan sanatçının eserlerinde, sanatsal kaygıyı ikinci plana attığı görülür.
  Yapıtları :Henüz On Yedi Yaşında, Yeniçeriler, Felatun Bey İle Rakım Efendi, Hasan Mellah, Hüseyin Fellah (roman); “Letaif-i Rivayet” adlı eseri batılı anlamda ilk öyküdür.

  8-AHMET VEFİK PAŞA(1823-1892)
  1. Türk dili ve tarihi ile ilgili çalışmalarıyla ünlenmiş, bu çalışmalarla Türkçülük akımının kültürel ortamını hazırlamış bir sanatçıdır.
  2.Yazar, dil ve tarihle ilgili araştırmalarının yanı sıra tiyatro alanında da önemli çalışmalar yaptı.Moliére’nin pek çok oyununu Türk hayatına uygulayarak çevirdi.
  Yapıtları :Kocalar Mektebi, Kadınlar Mektebi, Tartuffe (çeviri tiyatro); Zor Nikah, Zoraki Tabib, Dekbazlık, Meraki, Azarya, Tabib-i Aşk...(adaptasyon); Lehçe-i Osmani (Türkçe sözlük); Şecere-i Türki (tarih); Müntahabat-ı Durub-ı Emsal (atasözleri ve deyimler sözlüğü)

 2. #2
  yabanci Tomris Buraların yabancısı
  Üyelik Tarihi
  May 2007
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı

  paylaşımın için sağol..ben aslında bir noktayı düzeltmek istiyorum yazıda.. Ahmet Mithat efendi, Semsettin Sami ve Ahmet vefik Paşa birinci dönem tanzimat sanatçılarıdır

 3. #3
  yabanci GüLÇiÇeK Buraların yabancısı GüLÇiÇeK - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Aug 2007
  Mesajlar
  1
  Tecrübe Puanı
  0

  Tanımlı

  saolL.

 4. #4
  hayallerinde özgür кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк Baktabul'un Çılgını кıνıяcıк - ait Avatar
  Üyelik Tarihi
  Jun 2008
  Bulunduğu Yer
  >>мαуıη тαяℓαѕı<<
  Mesajlar
  14.275
  Blog Yazıları
  110
  Tecrübe Puanı
  107375341

  Tanımlı Ce: Tanzİmat DÖnemİ TÜrk Edebİyati...

  Alıntı Tomris´isimli üyeden Alıntı Mesajı Göster
  paylaşımın için sağol..ben aslında bir noktayı düzeltmek istiyorum yazıda.. Ahmet Mithat efendi, Semsettin Sami ve Ahmet vefik Paşa birinci dönem tanzimat sanatçılarıdır
  ben yanlışı düzelteyim. Şemsettin Sami 1. dönem tanzimat edebiyatçısıdır. Ahmet Mithat Efendi, Ahmet Vefik Paşa ve Muaallim Naci bağımsız isimlerdir.

+ Konu Cevapla

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 11-20-2008, 16:24
 2. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 08-02-2008, 12:59
 3. MUSEVİ EDEBİYATI -MUSEVİ EDEBİYATI hakkında
  By Mr. NuteLLa in forum Dünya Dilleri ve Edebiyatı
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07-18-2008, 06:14
 4. ABHAZ EDEBİYATI - ABHAZ EDEBİYATI hakkında
  By Mr. NuteLLa in forum Dünya Dilleri ve Edebiyatı
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 07-18-2008, 06:02
 5. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04-13-2007, 17:00

Etiketler

Yetkileriniz

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375