Kastamonu'nun bilinen tarihi,Hitit İmparatorluğu ile başlar,Hititlerden sonra sırası ile Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu topraklar,M.Ö.6 y.y. da Perslerin eline geçmiştir.M.Ö.4.y.y.da Büyük İskender Anadolu ile birlikte Kastamonu topraklarını da Makedonya'ya katmıştır.İskender'den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı M.Ö.1.y.y. da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır.Uzun yıllar Roma İmparatorluğu sınırları içinde kalan Kastamonu M.S.395 yılında İmparatorluğun ikiye bölünmesi ile bütün Anadolu gibi Bizans İmparatorluğu.'na kalmıştır.
Fakat Kastamonu'nun en ilgi çekici bölümü sanırım rivayetleri.Kastamonu adı nereden geldi?Rivayete göre;Bizans tekfurunun güzel kızı Moni Türk Komutanına aşık olması ve bununla gerçekleşen hikayesi.Türk Komutanının da Moni'ya aşık olması ve "Kastım Moni" yani Moni'yi almak istiyorum demesi.Karşılıklı olan sevgileri ile Moni'nin kalenin anahtarını Türk Komutanına vermesi.Bunun üzerine,olayı öğrenen Bizans tekfuru "Kastım Moni"diye hiddetlenerek kızını kaleden aşağıya atmıştır.Kastamonu kelimesi "Kastım Moni"den çıkmış ve Kastamonu şeklini almıştır.Bugün Moni'nin aşağıya atıldığı yer "Kırk Kız Türbesi"olarak bilinmektedir.Kırk Kız denmesinin nedeni,"Tam Kırk Parçaya Ayrıldı"sözünü anlatmak istenmiş olmasıdır.Bunlar bir rivayet.Fakat , turistlerin olayı yaşamak istercesine kaleyi görmek istemelerinin sanıyorum bir nedeni.Kendilerini 'yazık olmuş'demekten alamamaları.Yaşanmışlıkların,rivayetlerin çeken tarafı.
Kalenin yaklaşık 120 metre yükseklikte oluşu;ulaşım yönünden kolay olması Kastamonu'yu panaromik açıdan izlenebilecek en iyi yer konumunda bulunmasını sağlar.Kele içerisinde sarnıçlar,zindan,kaçış tünelleri ile "Bayraklı Sultan" olarak anılan türbe bulunmaktadır."Bayraklı Sultan" neden? Yunus Mürebbi adlı nalbant çırağı fetih sırasında komutana "komutanım bayrağı ben dikmek istiyorum"demiş.Buna karşılık komutan izin vermemiş.Ve Yunus Mürebbi "Dün gece rüyamda Hz.Muhammedi gördüm.Yarın yanıma gel ama bayrakla gel"dediğini söylemiş.Komutanın gözleri dolmuş ve kabul etmiş.Kaleden dökülen kızgın yağlara ve oklara rağmen bayrağı kaleye dikmiş ve okla vurulup şehit olmuş.Öldüğü yere mezarı yapılmış.Halk arasında da "Bayraklı Sultan"olarak anılmış.
Kastamonu efsanevi şehir.Görmek ile bakmak arasındaki farklılığı bilene,yaşamayı bilene,tanımayı ve keşfetmeyi bilene....

Ve Kastamonu'nun rivayete eşilk eden diğer bir yapısı Kastamonu Saat Kulesi.Zamanın valisi Abdurrahman Paşa Kastamonu'ya büyük bir saatin alınması için masrafı belediyeden karşılanmak üzere İstanbul'a saraya sipariş vermiş.İdare meclisi ile Belediye meclisinin almış olduğu karar gereğince 26 Ağustos 1301 (1885)tarihinde,Sarayburnu'ndan sökülerek getirilip aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.Bugün 116 yaşında olan saat kulesi ile ilgili rivayetler vardır.Rivayete göre;II.Abdülhamit zamanında saat İstanbul'da Sarayburnu'nda bulunurken yanlış gitmesi ve zamansız çalması sarayı kızdırmış,saray tarafından cezalandırılarak Kastamonu'ya sürgün edilmiştir.Diğer Rivayete göre;Dönem padişahının hareminde bulunan gözde bir cariyesinin Sarayburnu'ndaki bu saatin vurma sesi nedeni ile karnındaki çocuğunu düşürmesi sonucu,padişah tarafından saat kulesi Kastamonu'ya sürgün edilmiştir.
Kastamonu bunun yanısıra ilgi odağını doğal güzellikleri,yaz-kış turizmi,yeşillliği,eşsiz güzelliği,sahil şerdinde mavi ve yeşilin hakimiyeti ile ve zengin mutfak kültürü ile sağlamıştır.Yöresel yemekleri ;etliekmek,banduma,tirit ile özel çekme helvası,el sanatları dokuması,ahşap oymacılığı,sanatı ile turistlerin sevdiklerine götürebileceği zengin bir alternatif sunmaktadır.Arkadaşlarınız,sevdiklerinizle yiyip-içebileceğiniz hoş mekanlar ve konakları bulunmaktadır.Konaklar tarihi olmakla beraber misafirlerini de gerek restaurant,otel, gerek cafe tarzında ağırlamaktadır.Ve Ilgaz Milli Parkı unutmamak....tatil,kış turizminin canlılığı,balo,toplantı salonu,eğlencesi ile harika bir yer.Yazın ve benim de en çok sevdiğim mevsim,Abana ve İnebolu sahil şeridinde mavi ve yeşilin birleştiği o güzellik bile yeter.denizi,yeşili,doğası,tabiatı,efsanevi hikayeleri ile görülmeye değer....ALINTI