Telekom hisseleri borsada
15 Mayıs 2008 Perşembe 12:21
Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin halk arz edilen 525 milyon YTL nominal değerli hisse senetleri işlem görmeşe başladı.


Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin halk arz edilen 525 milyon YTL nominal değerli hisse senetleri, halka arz fiyatı olan 4,60 YTL baz fiyat ve ''TTKOM'' koduyla Ulusal Pazar'da işlem görmeye başladı.

Hisse senetleri açılıştan sonraki ilk 45 dakika içinde 4,48-4,68 YTL fiyat aralığında işlem gördü. Saat 10.25 itibariyle Türk Telekom hisseleri 4,60 YTL'den işlem görüyordu. İşlem hacminin önemli bölümünü de Türk Telekom hisseleri oluşturdu. Saat 10.25'te gerçekleşen toplam 653,5 milyon YTL'lik hacmin 495,0 milyon YTL'si Türk Telekom hisselerinin alım satımından oluştu.

Türk Telekomünikasyon A.Ş'nin 525 milyon YTL nominal değerli hisse senetleri, 7-8-9 Mayıs 2008 tarihlerinde 3 gün süre ile halka arz edildi. Şirketin (A), (B) ve (C) grubu hisse senetleri imtiyazlı olduğundan, halka arz edilen (D) grubu hamiline yazılı hisse senetleri ile aynı sırada işlem göremiyor. Şirketin işlem sırasına gönderilecek emirlerde maksimum lot miktarı 50 bin olarak uygulanıyor.

Şirketin Hazine Müsteşarlığının portföyünde bulunan ek satış dahil 603 milyon 750 bin YTL nominal değerdeki payları ile ilgili olarak 28-30 Nisan 2008 tarihleri arasında ön talep toplandı. Söz konusu paylar Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Mayıs 2008 tarihinde kayda alındı.

''En İyi Gayret Aracılığı'' yöntemine göre gerçekleştirilen halka arza, konsorsiyum lideri Garanti Yatırım ile konsorsiyum eş lideri olarak 5 aracı kurum ve konsorsiyum üyesi 30 aracı kurum aracılık etti. Halka arzda beheri 1,00 YTL nominal değerli bir payın satış fiyatı 3,90-4,70 YTL aralığında belirlendi, nihai halka arz fiyatı 4,60 YTL olarak tespit edildi.

Halka arz sonucunda halka arz edilen hisse miktarı nominal 525 milyon YTL, satış hasılatı 2 milyar 367 milyon 574 bin YTL ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 15 olarak gerçekleşti. Halk arz neticesinde ek satış hakkının kullanılmamasına karar verildi.

Haber Kaynağı: