Kira artışına enflasyon sınırı

Borçlar Kanunu’na eklenen düzenlemeyle kiraların, bir önceki yılın Üretici Fiyatları Endeksi kadar artırılması hükme bağlanıyor.


Borçlar Kanunu’na eklenen düzenlemeyle kiraların, bir önceki yılın Üretici Fiyatları Endeksi kadar artırılması hükme bağlanıyor. Konut ve işyeri kiralarında depozito da üç aylık kira bedelini geçemeyecek.

Meclis Adalet Komisyonu’nda Borçlar Kanunu için oluşturulan alt komisyon, çalışmalarını tamamladı. Alt komisyon, tasarıda bazı değişiklikler yaptı.

Kiracı-ev sahibi ilişkilerinde kiracı lehine yenilikler içeren değişikliklerle kira bedellerindeki artışlar, enflasyon oranıyla sınırlandırıldı.

Buna göre;

- Kira artışları, bir önceki yılın üretici fiyatları endeksini geçemeyecek.
- Konut ve işyeri kiralamada depozito da üç aylık kira bedelini geçemeyecek.
- Düzenlemeyle depozito olarak verilen paranın da, kiraya verenin onayı olmadan çekilmemek kaydıyla vadeli tasarruf hesabına yatırılmasına olanak tanınıyor.
- Dövizle yapılan kira kontratlarında beş yıldan önce artış yapılamayacak.

Kefil olmada da yenilikler öngören değişikliklere göre;

- Eşler birbirlerinin rızasıyla kefil olabilecek.
- Her türlü kefalet, on yıl sonra kendiliğinden ortadan kalkacak.
- Kumar ve bahisten doğan alacak hakkında dava açılamayacak ve takip yapılamayacak. Kumar ve bahis borcu için isteyerek yapılan ödemeler geri alınamayacak.
Boş kağıda atılan imzanın üzerine sonradan yazılan metinlerin de imza atanın iradesine uygun olduğu kabul edilecek.
- Marmara Depremi sonrasındaki davalarla tartışma konusu olan “ayıplı yapıdan dolayı sorumluluk süresi”, satıcının ağır kusurlu olması halinde yirmi yıla çıkarılacak.


internethaber