Uydudan takip çiftçiyi yalandan döndürdü

'Uydudan takip ediliyorsunuz' sözü yetti; çiftçiler prim desteği için yalan beyandan vazgeçti. Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde köylerde yetiştirilen ürünlerin cinsi ve miktarı uydu görüntüleri aracılığıyla tespit edilmeye başlandı.

Gaziantep Tarım İl Müdürlüğü'nün tamamlanma aşamasına gelen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri sayesinde köylerde yetiştirilen ürünlerin cinsi ve miktarı uydu görüntüleri aracılığıyla tespit edilmeye başlandı.

Köy ve beldeler ile ilçe ve ilin sınırlarının yeniden belirlendiği sistemle oluşturulan tarımsal ürünlerin ekiliş alanlarını da gösteren ilçe haritaları, Tarım il ve ilçe müdürlüklerine asıldı. Asılan haritaları gören ve uydudan tarlasında ne olduğunun tespit edildiğini duyan çiftçiler, prim desteğinin kesileceği endişesiyle arazisine ektiği ürünle ilgili beyanlarını gerçeğe uygun vermeye başladı.

Gaziantep Tarım İl Müdürü İbrahim Yılmaz'ın 2000 yılında başlattığı 'Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri' çalışması, büyük oranda tamamlandı.

Türkiye'de ilk olma özelliğini taşıyan çalışma, Ziraat Mühendisi Nihat Şahin ve Zülküf Geçer tarafından yürütülüyor. Çalışmada Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden alınan paftalar dijital ortama aktarıldıktan sonra koordinat sisteminde yerine oturtuldu.

Sayısallaştırma işlemleri yapılarak il, ilçe ve köylerin sınırları sayısal olarak yeniden oluşturuldu. Şu ana kadar 512 köyden 380'inin parsel bazında sayısallaştırılması yapıldı ve il, ilçe ve köylerinin gerçek alanları yeniden belirlendi.

Son aşamada İstanbul Teknik Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek Fransa'ya ait Spot 4 uydusunun görüntüleri satın alındı. Yorumlanan ve analizleri yapılan uydu görüntüleri, sayısal verilerle ilişkilendirilerek ildeki tarımsal alanlar, yerleşim birimleri, yollar, ormanlar, bağ ve bahçeler ile mayınlı arazilerin sınıflandırılması yapıldı.

Tarımsal arazilerdeki ürünlerin ekilişleri ve dağılımları köylere göre belirlendi. Sistem sayesinde Gaziantep'teki tarımsal ürünlerin ekiliş alanları ve miktarları istatistiki olarak tespit edilebiliyor.

Uydu görüntüleri sayesinde hangi köyde hangi ürünün kaç dekara ekildiği belirlenebiliyor. İlçe bazında oluşturulan ürünlerin ekiliş ve dağılış alanlarını gösteren haritalar, tarım müdürlüklerine asıldı.

Kısa süre sonra tamamlanacak projenin en önemli amaçlarından biri de çiftçiye ödenen prim desteğinin doğru bir şekilde yapılmasını sağlamak. Proje tamamlanmadan meyvelerini vermeye başladı.

Tarım müdürlüklerinde ilçenin uydu fotoğraflarını gören ve 'uydudan takip ediliyorsunuz' sözünü duyan çiftçiler, tarlasına ne ektiğini ve kaç dekarda üretim yaptığını eskiye oranla daha doğru bir şekilde vermeye başladı.

Ekim yapmadığı halde prim desteğine başvuran kişiler, 5 yıl süreyle prim desteği alamıyor. Ayrıca yalan beyana göre aldıkları prim parası da geri alınıyor.

Uydudan izlendiğini düşünen bazı çiftçilerin, destekten yoksun kalmamak için yetiştirdiği ürünü ve alanını gerçeğe uygun şekilde beyan etmeye başladığını anlatan Gaziantep Tarım İl Müdürü İbrahim Yılmaz, "Uydudan takip edildiğini duyan çiftçiler, desteklerden yararlanmak için verdikleri belgeleri daha dikkatli doldurmaya başladı. Çiftçiler, artık yetiştirdikleri ürünü ve kaç dekara ektiğini gerçeğe uygun olarak bildirmeye daha çok dikkat ediyor. Örneğin 30 dönüm arpa eken bir çiftçi daha önce 40 dönüme ekip yaptım diyebiliyor ve devletten hak etmediği halde prim desteği alabiliyordu. Ancak uydudan takiple bu durum ortadan kalktı. Artık bir köydeki toplam pamuk ekiliş alanını görebiliyor; o köyden pamuğa ilişkin prim destek başvurularını elimize alıp karşılaştırabiliyoruz. Başvurulan arazi miktarı ekiliş miktarından fazla ise, muhtarlar aracılığıyla tüm köylüyü uyarabiliyor ve yanlışlıkları düzeltebiliyoruz. Daha önce personel yetersizliğinden araziye inip, tek tek kontrol yapamadığımız için haksız yere destek alanlar olabiliyordu. Bu sayede tüm bunların önüne geçilmiş oldu." diye konuştu.

Yılmaz, sistemle daha önce orman arazisi olduğu halde tarıma açılan alanları tespit ettiklerini, ayrıca bu yıl Gaziantep'te yaşanan kuraklık tespitlerini bu sistemle çok daha kısa sürede kolayca yaptıklarını sözlerine ekledi.

haber7