SGK: Son kez beyaz sayfa açacağızFatih Acar, "Prim alacakları konusunda bir daha bu ve benzeri düzenlemeler yapılmayacak" dedi

31.05.2008 14:50
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Vekili Fatih Acar, prim alacakları konusunda SSK ve BağKur'lular açısından çok önemli avantajlar içeren bir yasal düzenleme yapıldığını belirterek," Reform sonrası süreçte bir daha bu ve benzeri düzenlemeler yapılmayacaktır" dedi.Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Vekili Fatih Acar, düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında, Sosyal Güvenlik Reformu'nda gelinen son nokta hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son 50 yılın en önemli reformlarından biri olarak nitelendirdiği Sosyal Güvenlik Reformu çalışmalarında, yasal düzenlemelerin önemli ölçüde tamamlandığını kaydeden Fatih Acar, gerekli idari düzenlemeler ve altyapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini söyledi. Sosyal Güvenlik Reformu'nun ilk ve önemli unsuru olan kurumsal yapının oluşturulma çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığını kaydeden Acar, bu anlamda taşra teşkilatının oluşturma çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Prim alacaklarının yapılandırılması konusunda son kez bir beyaz sayfa açtıklarını belirten Acar," SSK'da toplam aktif işyeri sayısının 1.118.946 olduğu, bu işyerlerinden borcu olan işyeri sayısının 615.254 kişi, Bağ Kur'da ise 3.368,239 sigortalıdan 1.425.707'sinin borçlu olduğu düşünülürse bu durumun borçlular açısından yeniden yapılandırmayı kaçınılmaz kılmakta olduğu açıkça görülecektir. Tüm bu gerekçelerle SSK ve Bağ Kurlular açısından çok önemli avantajlar içeren bir yasal düzenleme yapılmış ve bu konuda beyaz bir sayfa açılmıştır. Reform sonrası süreçte bir daha bu ve benzeri düzenlemeler yapılmayacağı düşünüldüğünde tüm borçlu işveren ve sigortalılarımızın bu düzenlemeden mutlaka yararlanması gereği açıkça ortaya çıkmaktadır. " değerlendirmesinde bulundu.
Acar, yeni düzenlemeyle işveren ve sigortalılara, 31/03/2008 tarihine kadar olan tüm prim ve benzeri alacaklarının iki ay içerisinde müracaat etmeleri şartıyla peşin veya taksitle ödeme imkanı getirildiğini kaydetti. Başkanvekili Acar, yeniden yapılandırma kapsamında gecikme cezası ve gecikme zammı kapsamında SSK'dan ve Bağ Kur'dan toplam 23.433 milyar YTL alacaklarının olduğunu ifade etti. 2008 yılının kayıt dışı istihdam ile mücadele yılı olduğunu hatırlatan Acar, bu konuda da gerekli idari para cezalarının arttırılarak kayıt dışı çalışmayı caydırıcı hale getirmeye çalıştıklarını vurguladı.
Yeni Sosyal Güvenlik Reformu ile sağlıkta da yeni bir dönemin başladığını kaydeden Acar, bu alandaki yolsuzluk ve suiistimallerin önlenmesi açısından önümüzdeki dönemde daha etkin denetimler gerçekleştireceklerini belirtti. SGK olarak son dönemde yaptıkları inceleme ve denetimlerde sağlık alanındaki suiistimalin oldukça yüksek boyutlarda olduğunu gördüklerine dikkat çeken Acar, "Medula üzerinde son bir ayda yapılan denetimlerde 10 basit işlemde 39.627.519 YTL'lik ödemenin 16.801.820 YTL' sinin yersiz olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda MEDULA sisteminde yer alan bilgiler kapsamlı bir şekilde değerlendirilmeye tabi tutulacaktır." diye sözlerini tamamladı.