Akaryakıta elektronik denetimPompadan akan her litreyi Maliye anında görecek

03.06.2008 09:48

Maliye Bakanlığı, akaryakıt istasyonlarını hem kaçak akaryakıt hem de vergi için yakın izlemeye alacak elektronik bir sistemi devreye sokuyor.

Akaryakıt pompalarına takılacak özel bir cihaz sayesinde Türkiye genelindeki akaryakıt istasyonları tek bir merkezden gerçek zamanlı takip edilebilecek.
MALİYE Bakanlığı, akaryakıt kaçakçılığının önüne geçilebilmesi için, bütün istasyonlardaki akaryakıt satışlarını elektronik ortamda takibe alıyor. Üzerinde çalışılan proje ile akaryakıt istasyonlarının, pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla yaptıkları satışlara ilişkin bilgiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek formatlarda ve herhangi müdahaleye imkan vermeyecek şekilde, elektronik ortamda muhafaza edilecek. Bu bilgiler, pompa yazar kasalarına monte edilecek küçük bir cihazın da yardımıyla, elektronik ortamda ve otomatik olarak, Başkanlığın Bilgi İşlem Merkezi’ne aktarılacak.
Ülke çapında kontrol
Bu amaçla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağına göre, akaryakıt istasyonlarındaki yazar kasaları üreten firmalar, taşıt kimlik birimi sistemiyle ilgili teknik düzenlemeler sırasında, satış bilgilerini Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderecek cihazları da yazar kasaya monte edecek. Uygulamanın başlangıç tarihi ile satış bilgilerinin muhafazası, Gelir İdaresine gönderilme süresi ve yükümlülüğe aykırı davrananlara verilecek cezalar Maliye Bakanlığının daha sonra hazırlayacağı bir tebliğle ilan edilecek. Maliye Bakanlığı yetkilileri, akaryakıt satışlarının müdahalesiz şekilde ve elektronik ortamda Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezine aktarılmasıyla birlikte, akaryakıt satışlarının ülke çapında kontrol altına alınacağını belirtiyor. Bu şekilde hem akaryakıt kaçakçılığı ile hem de sektördeki vergi kayıp ve kaçağı ile daha etkin şekilde mücadele edilebileceği vurgulanıyor.
Taşıt kimlik sistemi
Bu arada Maliye Bakanlığı, pompalardaki yazar kasa uygulamasının ardından "Taşıt Tanıma Sistemi"ni de devreye sokuyor. Vergi Usul Genel Tebliğ taslağına göre, taşıt kimlik birimi 2 ana unsurdan oluşacak. Trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescili zorunlu motorlu kara taşıtlarına monte edilen, taşıta ait plaka numarası gibi bilgileri hafızasında muhafaza eden "Taşıt kimlik birimi" sistemin ilk ayağı, bu bilgilerin, akaryakıt istasyonlarındaki pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara aktarılmasını sağlayan "taşınabilir aktarım birimi" de sistemin diğer ayağı olacak. Taşıt kimlik birimi sistemi, akaryakıt alımı sırasında taşınabilir aktarım biriminin, taşıt kimlik birimine yaklaştırılmasıyla çalışmaya başlayacak ve taşıt kimlik biriminde yer alan bilgiler, aktarım birimi aracılığıyla kablosuz iletişim yoluyla, güvenli bir şekilde, otomatik olarak ödeme kaydedici cihazlara aktarılacak. Kullanıma açık bellek alanı en az 8 Kbyte olacak taşıt kimlik birimi, iç yüzeyde taşıtın ön c****** camı olmayan traktör ve motosiklet gibi araçlarda ise depo girişinin yanına kolaylıkla çıkartılamayacak tarzda yapıştırılacak. Çıkartılmak istendiğinde de bir daha kullanılamayacak şekilde tahrip olacak.
Takvim hazırlığı
Söz konusu birim, çoklu uygulamaları da çalıştırabilir özelliklere sahip bulunacak. Bu şekilde Taşıt Kimlik Sistemi, diğer kuruluşlarca da kullanılabilecek. Akaryakıt istasyonlarına kurulacak teçhizatta da, Bakanlığa ait güvenlik anahtarlarını saklamak ve karşılıklı doğrulama yapmak üzere güvenlikli bellek olacak. Cihaz, tüm taşıt kimlik birimlerini okuyabilir özellikler taşıyacak. Etkileştirme iletişim birimi ise internet üzerinden iletişim kuracak şekilde dizayn edilecek. Bakanlık, taşıt tanıma sisteminin iller ve model itibariyle araçlara uygulanması konusunda da bir takvim belirleyecek.