Yine cari açık kabusu
03 Haziran 2008 Salı 11:47
Japon Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR'nin Türkiye raporunda ekonominin olumlu ve olumsuz faktörleri sıralandı.


Japon Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR, yüksek cari açık nedeniyle yabancı sermayeye ihtiyacı olan Türkiye'nin, IMF ile yeni bir anlaşma yapmasının, piyasalar açısından önem taşıdığını bildirdi.

JCR raporundan derlediği bilgiye göre, Türkiye ekonomisindeki olumlu faktörler, ''IMF ile yapılan anlaşmanın başarıyla tamamlanması, Avrupa Birliği (AB) sürecindeki reformlarda ilerleme'' olarak belirtilirken, ''zayıf mali pozisyon, yüksek dış borç, yüksek cari açık ve siyasi belirsizlik'' olumsuz faktörler olarak sıralanıyor.

IMF ile Stand-by anlaşmasının başarıyla tamamlanmasının en önemli gelişme olarak gösterildiği raporda, AK Partinin kapatılması istemiyle açılan davanın siyasi belirsizliği artırdığı belirtildi.

Son dönemde, küresel enerji ve emtia fiyatlarına bağlı olarak enflasyonun yükseldiğine dikkat çekilen raporda, enflasyona ilişkin tüketici güven endeksinin de gerileme gösterdiği belirtildi.

Küresel ekonomideki dalgalanmanın sürdüğü bir ortamda, siyasi istikrar ile kalıcı politikaların önemli olduğunun ifade edildiği raporda, Türkiye'nin, son yıllardaki cari açığını yabancı sermaye girişiyle finanse ettiği, bu nedenle, cari açığın sağlıklı finansmanı açısından yabancı sermaye girişinin gerekli olduğu kaydedildi.

Kısa dönemde, enflasyonist baskı, cari açık ile ekonomik büyüme arasındaki dengenin iyi yönetilmesi gerektiği vurgulanırken, orta vadede ise Türkiye ekonomisinde istikrar sağlamaya yönelik, sosyal güvenlik, bankacılık, enerji ve vergi alanlarında reformların kabul edildiği belirtildi.

Raporda, ulusal ve uluslararası piyasalardaki güvenin sürdürülerek, uluslararası sermaye girişinin sağlanması açısından IMF ile yapılacak bir anlaşmanın, mevcut Program Sonrası İzleme sonrasında başlatılabileceği de ifade edildi.

Haber Kaynağı: