Akaryakıt satışlarına takip
04 Haziran 2008 Çarşamba 10:16
''Taşıt Kimlik Birimi Sistemi'' ile bütün akaryakıt istasyonlarındaki satışları elektronik ortamda takibe alıyor.


Konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre akaryakıt istasyonlarının; pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar aracılığıyla yapılan satışlara ilişkin bilgileri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek formatlarda ve herhangi bir müdahaleye imkan vermeyecek şekilde elektronik ortamlarda muhafaza edecek ve Başkanlığa aktarılmasını sağlayacak cihazlarla teçhiz edilmesi gerekiyor.

Bu itibarla, ödeme kaydedici cihaz firmaları, taşıt kimlik birimi sistemiyle ilgili olarak pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlar üzerinde yapacakları teknik düzenlemelerde, bu hususu da göz önünde bulunduracak ve cihazlarını belirtilen zorunluluğun yerine getirilmesini sağlayacak şekilde düzenleyecekler.
''TAŞIT KİMLİK BİRİMİ''

Tebliğle, trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına, taşıtın plaka bilgisinin pompalara bağlı ödeme kaydedici cihazlara otomatik olarak kaydedilmesini sağlamak üzere birer ''Taşıt Kimlik Birimi'' takılması zorunluluğu da getirildi.

Tebliğin konusunu, Taşıt Kimlik Birimi Sistemi'nin teknik özelliklerine ilişkin belirlemeler, bazı hususların uygulanmasına ilişkin açıklamalar ve akaryakıt istasyonlarına, pompalardan yapılan satışlara ilişkin bilgilerin Maliye Bakanlığının Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması yönünde zorunluluk getirilmesi oluşturuyor.

Uygulamanın başlangıç tarihi ile satış bilgilerinin muhafazası, Gelir İdaresine gönderilme süresi ve yükümlülüğe aykırı davrananlara verilecek cezalar, Maliye Bakanlığının daha sonra hazırlayacağı bir tebliğle ilan edilecek.


Haber Kaynağı: