Tuzla'da kadrolu-taşeron farkı dramatik

YAZDIR | YOLLA
18/06/2008

Tuzla'da inceleme yapılan tersanelerde, firmaların kendi kadrolu çalışanlarında büyük ölçüde Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun araçlar kullanıldığı belirlenirken, uygun olmayan koruyucu donanım kullanımına taşeronlara bağlı işçilerde rastlandı

ANKARA - Tuzla Tersaneler Bölgesi’ndeki 14 tersanede yapılan kontrollerde, taşeron iş yerlerinin yarısında uygunsuz baret ve emniyet kemeri kullanıldığı belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, ÇASGEM, GİSBİR ve Dok Gemi-İş Sendikası tarafından yürütülen "Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü" kapsamındaki çalışmalarla ilgili ara değerlendirme raporu hazırlandı.
Rapora göre, 25 Şubatta imzalanan protokolün ardından 95 alt işveren, 69 işveren, 102 iş güvenliği uzmanı ve 368 mühendise eğitim verildi.
Tersanelerden 17’sinde solunabilir toz, gaz, gürültü, titreşim ve ağır metal ile ilgili olmak üzere toplam 478 ölçüm yapıldı. 12 tersaneden alınan numunelerin analizi yapıldı ve raporlandı. Tersanelerden 5’inden alınan numunelerin analizleri ise devam ediyor.

Meslek hastalıkları açısından riskli

Kontrollerde, 12 tersanede işçilerin önemli oranda toz, solvent, gürültü, titreşim gibi meslek hastalıklarına yol açan etkenlere maruz kalma riski bulunduğu tespit edildi. Bu tersanelerde yapılan 362 ölçüm sonucuna göre, ağır metal ölçümlerinin yüzde 1,54’ünde, toz ölçümlerinin yüzde 37’sinde, solvent buhar ölçümlerinin yüzde 33’ünde, gürültü ölçümlerinin yüzde 83’ünde, titreşim ölçümlerinin yüzde 81’inde çalışanların meslek hastalıkları açısından riskle karşı karşıya olduğu belirlendi.
Öte yandan, tersanelerde kullanılan kişisel koruyucuların standartlara uygun olup olmadığının saptanması amacıyla Nisan ayının ilk yarısında 14 tersanede inceleme çalışmaları yürütüldü.
Protokol kapsamında inceleme yapılan tersanelerde, tersanelerin kendi kadrolu çalışanlarında büyük ölçüde Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne uygun araçlar kullanıldığı tespit edildi. Uygun olmayan kişisel koruyucu donanım kullanımına daha çok alt işverene bağlı işçilerde rastlandı.

Taşeronlardaki tablo içaçıcı değil

Tersanelerde kullanılan 8 ana kişisel koruyucu donanımla ilgili genel değerlendirmede, asıl işverenlerin yüzde 4’ünde, taşeronların yüzde 27’sinde uygunsuz ürün tespit edildi.
Ara değerlendirme raporuna göre, tersanelerde kullanılan 8 ana kişisel koruyucu donanım ürününün uygunluk durumu asıl işveren ve taşeronlar açısından şöyle:
-Baret: Asıl işverenlerin yaklaşık yüzde 29’unda, taşeronların yüzde 50’sinde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-Kaynak maskesi: Asıl işverenlerde uygunsuz ürün yok, taşeronların yüzde 14’ünde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-Eldiven: Asıl işverenlerin yüzde 7’sinde, taşeronların yüzde 43’ünde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-Emniyet kemeri: Asıl işverenlerde uygunsuz ürün yok, taşeronların yüzde 50’sinde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-Toz maskesi: Asıl işverenlerde uygunsuz ürün yok, taşeronların yüzde 14’ünde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-Koruyucu giysi: Asıl işverenlerde uygunsuz ürün yok, taşeronların yüzde 7’sinde uygunsuz ürün kullanılıyor.
-İş ayakkabısı: Asıl işverenlerde uygunsuz ürün yok, taşeronların yüzde 14’ünde uygunsuz ürün kullanıyor.
-Koruyucu gözlük: Asıl işverende uygunsuz ürün yok, taşeronun yüzde 21’inde uygunsuz ürün kullanılıyor.

Protokol ne işe yarıyor?

Tersanelerde İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü kapsamında, 2 yıl boyunca iş yerlerinde önleme politikalarının geliştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulması, kalıcı ve sistematik iyileşme sağlanması, ilgili taraflara rehberlik edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yönünden yeni yaklaşımın etkin kılınması amacıyla; iş yerlerinde ortam ölçüm ve analizleri ile iş sağlığı ve güvenliği araştırmaları, CE belgeli kişisel koruyucu donanımların kullanımının izlenmesi ve yaygınlaştırılması, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmesi kararlaştırılmıştı. (aa)