Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ziraat Bankası'nın tarımsal kredilerin yeniden yapılandırılması ve yasal takip süresinin uzatılmasını sağlayacak mevzuat değişikliği teklifini kabul etmemesine açıklık getirdi.
Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Bankacılık Üst Kurulu, sektörün geçirdiği süreçlerden edinilen deneyimlerin, banka finansal tablolarında şeffaflığın sağlanmasından ödün verilmesinin ağır maliyetlere yol açtığını kaydetti. Açıklamada, kredilerin yeniden yapılandırılmasına ya da yeni bir ödeme planına bağlanmasına engel bir husus bulunmadığı vurgulandı. BDDK'dan yapılan açıklamada, Türkiye Bankalar Birliği'nden alınan 12 Mart 2008 tarihli başvuruda, tarım sektörüne özgü şartlar sebebiyle borçlusu ödeme gücünü kaybeden zirai kredilerin bir yıl süreyle canlı kredi olarak sınıflandırılmasına imkan sağlayacak bir düzenleme yapılmasının talep edildiği kaydedildi. Tarımsal kredilere ilişkin bahse konu düzenleme değişikliği talebinin BDDK tarafından değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Karşılık Yönetmeliği uyarınca, tarımsal kredilerin veya diğer sektörlere kullandırılan kredilerin donuk hale gelmeden önce veya sonra ilgili banka tarafından yeni bir kredi kullandırılarak ya da kullandırılmaksızın yeniden yapılandırılmasına ya da yeni bir ödeme planına bağlanmasının mümkün olduğu dikkate alınarak uygun görülmemiştir." denildi. Esas itibarıyla 'Karşılık Yönetmeliği'nin amacının banka finansal tablolarında şeffaflığın sağlanması olduğu vurgulanan açıklamada, ülkenin bankacılık sektörünün geçirdiği süreçlerden edinilen deneyimlerin banka finansal tablolarında şeffaflığın sağlanmasından ödün verilmesinin ne kadar ağır maliyetli olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi. Açıklamada, "Nitekim, 'Karşılık Yönetmeliği'nde öngörüldüğü şekilde sınıflandırılması ve karşılık ayrılması koşuluyla yukarıda ifade edildiği gibi kredilerin yeniden yapılandırılmasına ya da yeni bir ödeme planına bağlanmasına engel bir husus bulunmamaktadır." denildi. Ankara, Zaman