KEY parasına haciz yok
24 Haziran 2008 Salı 18:37
KEY hak sahiplerine ödenecek para veya verilecek hisse senedi üzerinde haciz konulamayacak, bu alacaklar devir, temlik ve rehine konu edilmeyecek.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Konut Edindirme Yardımı'nın (KEY) hak sahiplerine ödenmesi amacıyla Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığının (EGYO) yükümlülüğü için devlet iç borçlanma senetleri, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise özel tertip iç borçlama senedi ihraç edilebilmesini düzenleyen yasa teklifi kabul edildi.

Kanun teklifi, Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun ile Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanununda değişiklik yapılmasını öngörüyor.

Hazine Müsteşarlığı tarafından, EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine ikrazen devlet iç borçlanma senetleri ihraç edilebilecek. EGYO'nun yükümlülüğünü aşan kısmı için ise Hazine Müsteşarlığı tarafından Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketine özel tertip devlet iç borçlanma senedi ihraç edilebilecek.

KEY hak sahiplerine ödenecek para veya verilecek hisse senedi üzerinde haciz konulamayacak, bu alacaklar devir, temlik ve rehine konu edilmeyecek.

Yatırımların ve istihdamın teşviki kapsamındaki illerde faaliyette bulunan işletmelerin, asgari geçim indirimi uygulanması nedeniyle; terkin edilmesi imkanı kalmayan vergi dolayısıyla çalışanların yaptıkları ilave ödemeler toplamı, muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden diğer vergiler ile bu işletmelerin kazançları üzerinden tahakkuk eden vergiler, Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre mahsup edilecek.

“TEKLİF ÖNEMLİ VE ACİLİYETİ VAR”

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, kanun teklifinin yasalaşmasının, Temmuz ayında hak sahiplerine ödeme yapılmaya başlanması ve uygulamanın sona erdiği 1995 yılından bu yana devam eden KEY sorununun çözümü bakımından önem ve aciliyet taşıdığını bildirdi.

CHP Malatya Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu'nun, “Daha önce çıkartılan ve 49 ili kapsayan teşvik yasasının ölü doğduğu ve sahibinin bulunmadığı” yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Şimşek, Teşvik Yasasının sahibinin Hükümet olduğunu, uygulamasını ise birkaç bakanlığın yaptığını söyledi.

Şimşek, “Teşvik kapsamındaki illerde elektrik paralarının ne zaman ödeneceğine” ilişkin soru üzerine de Maliye Bakanlığının konuyla ilgili olarak 100 milyon YTL'lik ödeneği serbest bıraktığını belirterek, “Bu paranın en kısa zamanda ödenmesi için talimat verdim. Yakında ödemeler gerçekleşecek” dedi.

Teşvik sisteminin mükemmel olmadığını, mevcut sistemin değiştirileceğini dile getiren Bakan Şimşek, “2008 yılı içinde teşvik sistemi çok daha olumlu, esnek bir yapıya kavuşturulacak. Bölgesel teşvikler itibariyle kademeli teşvike geçilecek. Sanayi envanterinin de çıkartılmasıyla birlikte daha akılcı, daha spesifik, belli bir hedefe yönelik teşvikler gündeme gelecek. 2008 yılı içinde kapsamlı, geniş, esneklik imkanları sağlayan bir düzenlemeyi parlamentoya getireceğiz” diye konuştu.
CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de çalışanlardan kesilen paraların zaman zaman çarçur edildiğini ileri sürerek, KEY ödemelerinde olduğu gibi yakında İşsizlik Sigortası Fonunda da benzer durumun yaşanabileceğini ileri sürdü.
A.A