Tekel, İngilizlere geçti işçi devlette kaldı

Özelleştirilen Tekel Sigara Birimi'nin İngiliz şirketi British American Tobacco'ya (BAT) devri tamamlandı. Şirket, 1 milyar 720 milyon dolarlık özelleştirme bedelini peşin ödedi.


BAT'ın işçilere yüksek ücret teklifine rağmen Tekel işçilerinden 2 bine yakını devlette kalmayı tercih etti. Sadece 350 işçi yeni şirkette kalmayı kabul etti. Tekel'in devir teslim töreninde konuşan BAT Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Yönetim Kurulu üyesi Tuna Tura**** "Tekel markasını yaşatmaya devam edeceğiz ve önemli markalara yatırım yapacağız." dedi. Tekel özelleştirmesiyle Türkiye'ye önemli bir kaynak girişi sağladıklarını belirten Tura**** "BAT'ın Tekel ile birleşmesinin sonucunda Türkiye'nin bu sektördeki en büyük ikinci firması oluyoruz. Türkiye'de toplam 2 milyar doların üzerinde yatırım yaptık ve şimdi 2 bin kişiye doğrudan iş imkanı sağlıyoruz." diye konuştu. BAT Türkiye Genel Müdürü Johan Vandermuelen ise Tekel'in güçlü markalarının bulunduğunu, bunun BAT'ın markalarını geliştirmek için sağlam bir zemin oluşturacağını kaydetti. Genel Müdür, bu özelleştirmeyle Türkiye'nin geleceğine olan güvenlerini gösterdiklerini söyledi. Özelleştirme İdaresi Başkanı Metin Kilci de, Tekel özelleştirmesinde çalışanların mağdur edilmemesi ve kurum markalarının yaşatılması konusunda hassas davrandıklarını bildirdi. Kilci, "Önümüzdeki dönemde Tekel markaları piyasada olmaya devam edecek. Hiçbir Tekel çalışanının iş akdi feshedilmeyecek." açıklamasını yaptı. Tekel işçilerinden yaklaşık 2 bininin devlette kalmayı tercih ettiği bilgisini veren Metin Kilci, BAT'a geçen 350 çalışan için hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının da 15 milyon YTL olduğunu bildirdi. Tuna Turagay ise BAT'a geçen Tekel işçilerinin sendikalı olmaya devam edeceklerini ve toplu sözleşme haklarının süreceğini kaydetti. Tura**** bir gazetecinin, kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik yasağın etkileri konusundaki sorusunu da ilerleyen dönemde BAT'ın Türkiye pazar payında yüzde 4-5 arasında bir kayıp bekledikleri şeklinde cevaplandırdı. Tekel Sigara'nın özelleştirilmesi kapsamında Adana, Ballıca, Bitlis, Malatya ve Tokat sigara fabrikaları ile bu fabrikaların kullanımında bulunan taşınmazlar, Sigara Sanayii İşletmeleri'ne ait mevcut tüm lisanslar, izinler ve ruhsatlar ile bunlara ilişkin başvurular İngiliz BAT'a devredilmiş oldu. Ankara, Zaman