Meslekî eğitim 6'ncı sınıftan başlasın

Bir yandan milyonlarca genç çalışmak için iş ararken, diğer yandan işletmeler kalifiye eleman bulmakta zorluk çekiyor.


Yaşanan bu çelişkinin temel sebebinin, mesleki eğitim yetersizliği olduğuna dikkat çekilirken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Milli Eğitim Bakanlığı'na sunulmak üzere, 'Mesleki-teknik eğitimin sorunları ve çözüm önerileri' konulu bir rapor hazırladı. Raporda, bakanlığın mesleki eğitimin çerçevesini yeniden tespit ederek, mesleki ve teknik eğitimi bütüncül bir yaklaşımla ele almak zorunda olduğu vurgulanıyor.
MÜSİAD'ın reel sektörün gelişmesinin önündeki en büyük engellerden biri olan kalifiye eleman eksikliğinin giderilmesi amacıyla mesleki ve teknik eğitimdeki sorunların tespiti ve bu konudaki çözüm önerilerini sıraladığı rapor, panelle kamuoyuna duyuruldu. Panelde konuşan Dernek Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye'de yaşanan sıkıntıların temelinde eğitim yetersizliği ve buna bağlı olarak düşük üretimin yattığını söyledi.
Gelişmiş ülkelerde mesleki ve teknik eğitime devam edenlerin oranının yüzde 65 olduğunu vurgulayan Vardan, katsayı değişikliği yapılmadan önce bu oranın Türkiye'de de aynı seviyede olduğunu, şimdiyse yüzde 40'a düştüğünü açıkladı. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan katsayı değişikliğinden dolayı milyonlarca gencin diplomalı işsiz olarak hayata atıldığını vurgulayan Vardan, "İnsanların elinden üniversiteye girme hayali alınınca, o zaman gençlerimiz daha sonra üniversiteye girebilmek için düz liseleri tercih ettiler." dedi.
Mesleki ve teknik eğitimin, ilköğretimin başından itibaren verilmesi gerektiğini ifade eden Vardan, "Teknolojiyi anlayan ve uygulayabilen vasıflı işgücüne duyulan talep bugün daha da öne çıkmıştır." şeklinde konuştu. AB süreci devam ederken özellikle mesleki ve teknik eğitim sisteminin AB ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden Vardan, toplumun tüm katmanlarının bu konuda üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiğini anlattı.
Meslek liseleri ve meslek yüksekokulları arasındaki müfredat uyumsuzluğunun iş dünyasının ihtiyaçları göz önüne alınarak acilen giderilmesi gerektiği çağrısında bulunan Vardan, Türkiye'nin bu konuda kökü bir reforma ihtiyacı olduğunu kaydetti. Raporu hazırlayan MÜSİAD Danışmanı Prof. Dr. Hüner Şencan da kesintisiz ilköğretim uygulamasının bir tabu haline geldiğine dikkat çekti.
Fransa, Almanya ve İtalya gibi ülkeleri örnek gösteren Şencan, kesintisiz bir eğitim yapısına sahip hiçbir gelişmiş ülke olmadığını ifade etti. Şencan, "Beşinci yıldan sonra il merkezlerine mesleki eğitimin verildiği okullar açılmalı. Bunun bir kısmı imam hatip lisesi ve ortaokulu, bir kısmı da tarım, ziraat, sağlık ve kimya ile ilgili olabilir." diye konuştu. Şencan, "Kesintisiz, kademesiz, sekiz yıllık eğitimle Türkiye artık gidemez." dedi. MÜSİAD'ın Prof. Dr. Şencan'a hazırlattığı raporda toplam 152 çözüm önerisi yer alıyor. Raporda, mesleki ve teknik eğitime genel çerçevede bakıldığında Mesleki Eğitim Kanunu'nun değiştirilmesi, bakanlığın örgüt yapısının gözden geçirilmesi, bakanlığa bağlı Mesleki Eğitim Kurulu'nun icra çerçevesinin yeniden belirlenmesi, illerdeki mesleki eğitim kurullarının yeniden yapılandırılması, AB programlarıyla Avrupa Yeterlilik Çerçevesi'yle uyumun yanı sıra kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ilk atılması gereken adımlar olarak sıralanıyor.

ZAMAN