Danıştay, Kentbank'ın Süzer'e iadesini onayladı

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen Kentbank'ın, eski sahibi Süzer Grubu'na iadesinde engel görmedi.Danıştay, Kentbank'ın fona devrine ilişkin işlemi 21 Haziran 2004'te iptal etmiş, ancak bu karar fon tarafından hukukî ve fiilî imkansızlık gerekçesiyle uygulanmamıştı. Kentbank'ın iadesinde hukukî ve fiilî imkansızlık olmadığı yönündeki kararın ardından bankanın gruba iadesinde bir engel kalmadı.
Danıştay 10. Dairesi, Kentbank'ın TMSF'ye devredilmesine ilişkin 9 Temmuz 2001 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BBDK) kararını iptal etmişti. Süzer Grubu, Danıştay 10. Dairesi'nin kararının uygulanması için yapılan başvurunun reddine ilişkin Bankacılık Üst Kurulu'nun 11 Ağustos 2004 tarihli kararı ve bu kararın yeniden incelenerek kaldırılması için başvurmuştu. Bu başvurunun cevap verilmeyerek reddine ilişkin BDDK işleminin iptali istemiyle ayrı bir dava açılmıştı. Danıştay 13. Dairesi, bu davayı reddetmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 13. Daire'nin bu kararını onamıştı. Kurulun onama kararına karşı Süzer Holding ve Mustafa Süzer, karar düzeltme isteminde bulundu. Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, karar düzeltme istemini dün görüştü. Genel Kurul, daha önceki onama kararını kaldırarak, 13. Daire'nin iptal isteminin reddi yönündeki kararı bozdu. Kurul, Kentbank'ın fona devrine ilişkin BDDK kararının iptali yönünde yargı kararı bulunduğuna işaret ederek, davalı idarenin bu yargı kararını yerine getirmesi gerektiğine işaret etti. Ankara, aa