Firmalar 'yalnız benim ürünümü satacaksın' diyemeyecek

Bulunduğu pazarda yüzde 40'ın üzerinde paya sahip olan şirketlerin satış noktasında yalnızca kendi ürünlerinin bulundurulmasını istemesi yasaklanıyor.

Rekabet Kurulu'nun yaptığı düzenleme doğrultusunda içecek ve dondurma başta olmak üzere hakim durum bulunan pazarlarda tüketici satış noktasında rakip şirketlerin ürünlerine birlikte erişerek, tek ürüne mahkum olmaktan kurtulacak. Kurulun, Dikey Anlaşmalar Tebliği ile getirdiği yeni düzenin bayilik sözleşmelerine yansıtılması için verilen bir yıllık süre bugün doluyor. Yeni düzenleme ile tüm sektörlerde yüzde 40'ı aşkın piyasa payı olan şirketlerin muafiyetleri kaldırılıyor. Böylece pazar payı yüzde 40'ın üzerinde olan şirketler, satış noktalarında yalnızca kendi ürünlerinin satılmasını isteyemeyecekler. Bu düzenleme, rakip ürünün satışına izin vermemeleri ile gündeme gelen içecekler, dondurma başta olmak üzere hakim durum bulunan tüm ürün gruplarını etkileyecek. Bu sayede tüketiciler, satış noktasında tek markaya mahkum olmayacak. Düzenleme ile rekabetin sağlanması için piyasaya girişte engel bulunmayacak. Piyasada giriş engeli olmayacağı için hakim durumda olan firmalar aşırı fiyat bile uygulasalar piyasada olumsuz etki yapmayacak. Mevcut uygulamada, pazarda örneğin yüzde 70 payı olan bir şirket, kendi ürününden başkasının satılmasını istemediği zaman satış noktaları o şirkete bağımlı hale geliyordu. Yeni uygulama çerçevesinde dağıtım noktaları tüm şirketlere açılabilecek.

ZAMAN