TMO, şirketlerden depo kiralayacak

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), özel sektöre kiralama garantili silo yaptırmaya hazırlanıyor. Depolama kapasitesini 2 milyon ton artırma kararı alan Ofis, depo yapacak girişimcilere 10 yıl kiralama garantisi verecek.


Türkiye'nin 40 ilinde 90 noktada yapılacak yeni depolar ile devletin üzerindeki yükün kalkacağı ifade ediliyor. Ofis, yeni projesinin ilk adımını 10 Temmuz'da yapılacak olan 600 bin tonluk silo yapım ihalesinde atacak. TMO Genel Müdürü İsmail Kemaloğlu, bundan sonra yeni depoları uzun süreli kiralama garantisiyle özel sektöre yaptıracaklarını ifade etti. Depoların artık TMO'nun mülkiyetinde olmaması gerektiğini belirten Kemaloğlu, "Müdahale kurumu piyasayı tepeden denetler. Uzun süreli kiralama garantisiyle üretim potansiyeli, ticaret, talep, ulaşım durumu ve nakliye gibi değerlerleri de kendimiz belirleyerek yeni depolar yaptıracağız. Fındıkta bu uygulamaya gittik ve iyi sonuçlar elde ettik, aynı sonuca hububatta da ulaşacağız." dedi. Mevcut sistemde devletin iki aylık çalışma dönemi için 12 aylık personel istihdam ettiğini söyleyen Kemaloğlu, bunun ekonomik açıdan da kayba neden olduğunu aktardı. Özel sektörün devreye girmesiyle TMO'nun piyasadan tamamen çekilmeyeceğine aksine piyasayı düzenleyeceğine ve denetim yetkisinin devam edeceğine dikkat çekti. Türkiye'de yılda ortalama 35 milyon civarında hububat üretimi gerçekleştiriliyor. Bu üretime karşılık depolama kapasitesi özel sektörle birlikte 11,4 milyon ton civarında. Bunun 4,5 milyon tonu TMO silolarına ait. Hububat silolarının büyük çoğunluğu, üretimin en sık yapıldığı iç bölgelerde bulunurken limanlarda da 650 bin tonluk depolama kapasitesi bulunuyor. Buğday üreticisine destek olmak ve buğday piyasasını düzenlemek amacıyla kurulan TMO, zaman içinde diğer hububat ürünlerinin de stoklanmasını üstlendi. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan depolar ile TMO, hem Türkiye'deki hububat üretimini kayıt altına almayı hedefledi hem de piyasadaki hububat üzerindeki denetimi üstlendi. Ancak zaman içinde artan tarım üretimi karşısında depoların yetersiz kalması bazı sıkıntıları da beraberinde getirdi. TMO'nun yaptığı depoların yarım asırlık olmasının da etkisiyle siloların yetersizliği gün yüzüne vurdu. Mevlüt Karabulut, Ankara


ZAMAN