Hazine, basında çıkan trafik sigortası primlerine zam yapıldığına ilişkin haberlere açıklık getirdi. Zam yapıldığı bilgisinin doğru olmadığını belirten Hazine Müsteşarlığı, 1 Temmuz tarihinden itibaren sigorta primlerinin şirketler tarafından serbestçe belirlenmesi uygulamasına geçildiğini açıkladı.


Buna göre Hazine, her il için ayrı ayrı örnek sigorta primi listesi hazırladı. Liste sigorta şirketlerine gönderildi. Ancak şirketlere bu listedeki fiyatların altında ya da üstünde prim tutarı belirleme yetkisi tanındı. Geçmişte gerek sigorta priminin gerekse teminat tutarlarının devlet tarafından belirlendiğini ifade eden Müsteşarlık, "Ancak hem sağlıklı bir rekabet ortamı oluşturularak piyasa etkinliğinin temini, hem de tüketicinin orta vadede daha kaliteli hizmeti daha ucuza almasının sağlanması, ayrıca uluslararası en iyi uygulamalara uyum amacıyla 1 Temmuz 2008 tarihinden itibaren sigorta priminin şirketler tarafından serbestçe belirlenmesi, teminatın ise devletçe belirlenmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştır." açıklamasını yaptı. Bu çerçevede, sigortalıların ve üçüncü şahısların korunması bakımından teminat tutarlarının belli bir oran dahilinde artırılmasının benimsendiği kaydedilen açıklamada, örneğin maddi hasarlarda araç başına 10 bin YTL olan teminat limitinin, 1 Temmuz'dan itibaren 12 bin 500 yeni liraya çıkarıldığı, 1 Ocak 2009'dan itibaren de 15 bin YTL'ye yükseltileceği bildirildi. Bedeni zarar teminat limitlerinin de buna paralel olarak değiştirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: "Söz konusu teminat limitlerinin artırılmış olması, sigortalıların ödemek durumunda olduğu tutarların değil, üçüncü şahısları zarara uğratmaları halinde hak sahiplerine sigorta şirketlerince ödenecek tazminat miktarının yükseltilmesidir."

ZAMAN