Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2006 bütçesinde devletin hangi kalemlere ne kadar harcama yaptığını açıkladı.

Devlet, 2006 bütçesiyle 565,5 milyon YTL giyecek, 1 milyar 132,5 milyon YTL yiyecek, 10 milyon YTL de içecek alımında bulunurken, kamu kuruluşlarında 124,9 milyon YTL'lik telefon görüşmesi yapıldı.

Geçen yıl Devlet Demir Yolları (DDY) Hazine'ye 275,4 milyon YTL, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) de 250 milyon YTL görev zararı çıkardı.

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2006 yılında yapılan 175 milyar 303,9 milyon YTL tutarındaki bütçe harcaması içinde en yüksek kalemlerden birini 37,7 milyar YTL ile personel harcamaları oluşturdu.

Personel harcamalarının da önemli bölümünü zam, tazminat ve sosyal haklar meydana getirirken, milletvekilleri de maaş ve tazminat olarak bütçeden 56,9 milyon YTL pay aldı. Milletvekillerinin emekli sandığı prim ödemeleri de 561 bin YTL olarak belirlendi.

Milletvekilleri ile milletvekili emeklisi ve yakınlarının tedavi ve sağlık giderleri 5,1 milyon YTL, ilaç giderleri de 1,2 milyon YTL oldu.

Diğer kamu görevlilerinin tedavi ve sağlık malzemesi giderleri için bütçeden 1 milyar 490,8 milyon YTL, ilaç alımları için de 711,3 milyon YTL çıktı.

2006'da devlet 117,2 milyon YTL'lik kırtasiye alımında bulunurken, su gideri olarak 270,1 milyon YTL, temizlik malzemeleri için 52,1 milyon YTL ödedi.

Bütçeden 922,6 milyon YTL yakacak, 1 milyar 84 milyon YTL akaryakıt ve yağ, 478,5 milyon YTL de elektrik harcaması yapıldı.

2006 yılı bütçesinden koruyucu ailelere 5,2 milyon YTL, muhtaç ve körlere de 8 milyon YTL yardımda bulunuldu.

Siyasi partilere 101 milyon YTL, Türkiye Barolar Birliğine 87,5 milyon YTL, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (TOBB) bağlı odalara 21,7 milyon YTL, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesine 7,7 milyon YTL, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine de 7 milyon YTL katkı sağlandı.